Disney Fandubs - 'k Laat het los, eindelijk los [Let It Go] (English translation)

Dutch dialects

'k Laat het los, eindelijk los [Let It Go]

De sneeuw op de bergtoppen, wit als het bevroren ijs op het glas
Een verloren koninkrijk waarvan ik de koningin was
De wind, al huilend, als de woeste storm in mij
Heel de tijd in mij, dat is nu voorbij
 
Spreek niet hard op, kijk niemand aan
Wees het meisje dat iedereen wil zijn
Verberg, voel niets. Men weet nog niks
Maar nu dus wel
 
'k Laat het los, eindelijk los
Ik hou het niet langer vol
'k Laat het los, eindelijk los
'k Keer m'n rug en sluit de deur
'k Geef geen zier om wat men denkt van mij
En de storm woedt door
De kou was voor mij nooit een hindernis
 
't Is vreemd dat alles groot vanop een afstand weer klein lijkt
Maar de angst die ik vaak voelde, maar ik nu juist heel klein
 
Nu is het tijd, ik sta voorop
'k Verleg m'n grenzen, 'k geef niet op
Geen juist of fout, toch niet voor mij
Eindelijk vrij
 
'k Laat het los, eindelijk los
'k Voel me één met lucht en wind
'k Laat het los, eindelijk los
Geen enk'le traan meer die ik vind
De wereld ligt nu aan mijn voeten
En de wind huilt voort
 
Mijn krachten stromen door het ijs diep in de grond
Zo kan mijn ziel zien wat ik hier nu bouw, rondom rond
En de kristallen worden door mijn geest geleid
Ik ga echt nooit meer terug. Dat is verleden tijd
 
Laat het los, eindelijk los
Ik sta op bij het ochtendgloren
'k Laat het los, eindelijk los
Perfectie heeft van mij verloren
Ik sta hier met de zon op mij
En de storm woedt door
De kou was voor mij nooit een hindernis
 
Submitted by Anna Elsa J. on Mon, 17/07/2017 - 08:14
Last edited by Anna Elsa J. on Sun, 29/10/2017 - 16:13
Submitter's comments:

This is actually a Flemish fandub.

Align paragraphs
English translation

I let it go, finally released

The snow on the mountaintops, white as the frozen ice on the glass
A lost kingdom from where I was the queen
The wind, howling, like the raging storm in me
All that time inside of me, that's over now
 
Do not speak at loud, don't look at anyone
Be the little girl that everyone wants to be
Hide, don't feel. They don't know yet
But now they do
 
I let it go, finally released
I no longer can hold it
I let it go, finally released
Turn my back and close the door
I don't give a sh*t about what they think of me
And the storm rages on
The cold never was an obstacle for me
 
It's strange that everything big seems small from a distance
But the fear that I often felt, I will abase/crush
 
Now it's time, I'm leading
I shift my limits, I won't give up
 
No right or wrong, at least not for me
Finally free
 
I let it go, finally released
I feel one with sky and wind
I let it go, finally released
No single tear I can find
Now the world lies at my feet
And the wind keeps howling
 
My powers flow through the ice deep into the ground
And so my soul can see what I'm building here, all around
And the crystals are guided by my soul
I'm never going back. That's history1
 
Let it go, finally released
I'll rise at (morning)dawn
I let it go, finally released
Perfection has lost from me
Here I stand, and the sun on me
And the storm rages on
The cold never was an obstacle for me
 
  • 1. lit. That's former time
Submitted by Anna Elsa J. on Mon, 17/07/2017 - 08:31
Last edited by Anna Elsa J. on Fri, 27/10/2017 - 20:37
Author's comments:

MissessAriane's comment:
Some sentence seem to be very rude in English but the Flemish one is very polite and I didn't find a polite translation for it. (I don't give a sh*t...) Tongue smile

See also
Comments