Rafet El Roman - Kalbine Sürgün (Persian translation)

Persian translation

قلبم باخت

Versions: #1#2#3#4
بعضی‌ها معتقدند که انسان به عشق نیازی ندارد
بعضی دیگر می‌گویند که عشق خائن است
اما من تو را عاشقانه دوست داشتم، عاشقانه دوستت داشتم
 
از این قلب کوچک، نوری به حرمت عشق تو می درخشد
که به اندازه ی دنیا بزرگ است
اما من تو را عاشقانه دوست داشتم، عاشقانه دوستت داشتم
 
می گویند که خاطره عشق وقتی به دست زمان سپرده شود فراموش می شود
و زخم‌ها به هر شکل که باشند روزی التیام می یابند
اما برای من این فراتر از عشق است و مانند تو از جنس سنگ نیست
من قلبم را باختم
 
بعضی‌ها معتقدند که انسان به عشق نیازی ندارد
بعضی دیگر می‌گویند که عشق خائن است
اما من تو را عاشقانه دوست داشتم، عاشقانه دوستت داشتم
 
یک نگاه گرم تو برای من کافی است
گویی تمام دنیا را به من داده اند
اما من تو را عاشقانه دوست داشتم، عاشقانه دوستت داشتم
 
می گویند که خاطره عشق وقتی به دست زمان سپرده شود فراموش می شود
و زخم‌ها به هر شکل که باشند روزی التیام می یابند
اما برای من این فراتر از عشق است و مانند تو از جنس سنگ نیست
من قلبم را باختم
 
Submitted by m.r.sameti on Thu, 12/01/2017 - 10:35
Author's comments:

صحیح ترین ترجمه

Translation source:
Turkish

Kalbine Sürgün

Comments