Kalle Skum (English translation)

Advertisements
Swedish

Kalle Skum

Man tager sina kliv och initiativ
Med vetskap hur en konjunktur kan ge ett bättre liv
Här lever Kalle Skum i hus med arton rum
Två-dollargrin-ekonomin är byggd på heroin
Han bågnar stor och stark på fri och egen mark
Betald kontant med tjänad slant på horeri och knark
 
Och Kalles lilla fru är lika söt ännu
Och graciös men smått nervös och det förstår man ju
Ty rikedom och makt behöver säker vakt
I hennes hem står alltid fem gorillor i givakt
Men deras söta barn ska ungå syndens garn
Det kan ju nås, blott nu mer fås, bak sju tillhållarlås
 
Där näringslivet bor har Kalle sitt kontor
Han gör sin dag till Guds behag och Svea Rikes lag
Ty Kalle tror på Gud och på hans tio bud
Men nere i staden kring Sergelsplan, där härskar själva fan
Där knarkar man och slåss och tittar snett på oss
som har förstått att leva gott på det förnuft man fått
 
Submitted by Jofes on Thu, 06/12/2018 - 22:01
Align paragraphs
English translation

Kalle Skum

You take your steps and initiatives
With knowledge about how a business cycle can give a better life
Here lives Kalle Skum in a house with eighteen rooms
The two-luxury-car economy is built on heroin
He stands big and strong on free and private property
Payed in cash with money earned on whoring and drugs
 
And Kalle's little wife is just as cute still
And gracious but slightly nervous and you can understand that
For wealth and power needs safe guarding
In her home, five gorillas always stand ready
But their cute children shall escape the yarn of sin
That can be achieved these days only behind seven lever tumbler locks
 
Where the business community lives, Kalle has his office
He lives the day to please God and Swedish law
For Kalle believes in God and in his ten commands
But down in the city around Sergel square, the devil himself rules
There, you take drugs and fight and stare at us
who have understood to live well off the sense you have got
 
Submitted by Jofes on Thu, 06/12/2018 - 22:15
Author's comments:

The name Skum translates to "shady"

Comments