Swedish Children Songs - Kalles Klätterträd (Swedish (dialects) translation)

Swedish

Kalles Klätterträd

Mitt i stan bor en kille
som heter Kalle
och Kalle har ett träd
 
Som han kallar sitt eget
han sitter där uppe
och drömmer och fantiserar
om allt möjligt och om Emma
 
Emma finns bara i fantasin
men hon är fin tänker Kalle
 
Under trädet sitter morfar och läser tidningen
morfar tycker om att läsa om allting som har hänt
 
Men Kalle han gillar att mest ligga stilla
på toppen och sakta gungas av vinden
 
Submitted by SaintMark on Wed, 12/10/2016 - 19:39
Align paragraphs
Swedish (dialects) translation

Kalles kletterträ

Mitt i stan bor e kille
söm hét Kalle
å Kalle har ett trä
 
Söm 'an kaller sitt éget
han sitt där öpp
å drömmer å fantisérer
öm all möjlé å öm
Emma
 
Emma finns baar i fantasin
men 'o/ho ä fin tenker Kalle
 
Unner träe/trät sitt morfar
å läs tininga
morfar tykker öm té läs
öm allt söm'a hent
 
Men Kalle han föredrar té ligg still
på töppen å sakta gunges
av vinna
 
Submitted by Sante_Caserio on Wed, 11/01/2017 - 19:37
More translations of "Kalles Klätterträd"
Swedish (dialects)Sante_Caserio
Swedish Children Songs: Top 3
See also
Comments