Advertisements

คำตอบของหัวใจ (Kam dtòp kŏng hŭua jai) (Transliteration)

คำตอบของหัวใจ

มันดีแค่ไหนที่เรานั้นได้รักกันได้ผูกพัน
และได้ผ่านเรื่องราวมาด้วยกันมากมาย
มันคือความรักที่ไม่หวังให้ใครเข้าใจ
มีเพียงแค่เราเท่านั้นจับมือเคียงข้างกัน
 
ฉันไม่รู้ว่าเธอกลัวเธอกังวลอะไรอยู่หรือเปล่า
ถึงไม่กล้าที่จะพูดว่าเรานั้นเป็นอะไรกัน
 
คำตอบมันอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่หัวใจเรา
หลับตานึกถึงวันเก่า ว่ารักมันดีแค่ไหน
ปฏิเสธความจริงทำไม ก็ใจเรายังรักกันอยู่
ความลับที่กล้าจะพูดให้ใครได้รู้
ว่าเรารักกันมากแค่ไหน
 
ความจริงที่เราต่างก็รู้กันดีทุกอย่าง
ทุกครั้งที่เราสบตา ก็มีแต่ความรัก
 
ฉันไม่รู้ว่าเธอกลัวเธอกังวลอะไรอยู่หรือเปล่า
ถึงไม่กล้าที่จะพูดว่าเรานั้นเป็นอะไรกัน
 
คำตอบมันอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่หัวใจเรา
หลับตานึกถึงวันเก่า ว่ารักมันดีแค่ไหน
ปฏิเสธความจริงทำไม ก็ใจเรายังรักกันอยู่
ความลับที่กล้าจะพูดให้ใครได้รู้
ว่าเรารักกันมากแค่ไหน
 
คำตอบมันอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่หัวใจเรา
หลับตานึกถึงวันเก่า ว่ารักมันดีแค่ไหน
ปฏิเสธความจริงทำไม ก็ใจเรายังรักกันอยู่
ความลับที่กล้าจะพูดให้ใครได้รู้
 
คำตอบมันอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่หัวใจเรา
หลับตานึกถึงวันเก่า ว่ารักมันดีแค่ไหน
ปฏิเสธความจริงทำไม ก็ใจเรายังรักกันอยู่
ความลับที่กล้าจะพูดให้ใครได้รู้
ว่าเรารักกันมากแค่ไหน
 
Submitted by RujixRujix on Tue, 21/09/2021 - 01:59
Transliteration
Align paragraphs

Kam dtòp kŏng hŭua jai

Man dee kâe năi têe rao nán dâai rák gan dâai pòok pan
Láe dâai pàan rêuuang raao maa dûuay gan mâak maai
Man keu kwaam rák têe mâi wăng hâi krai kâo jai
Mee piiang kâe rao tâo nán jàp meu kiiang kâang gan
 
Chăn mâi róo wâa ter gluua ter gang-won à-rai yòo rĕu bplào
Tĕung mâi glâa têe jà pôot wâa rao nán bpen à-rai gan
 
Kam dtòp man yòo dtrong née yòo dtrong têe hŭua jai rao
Làp dtaa néuk tĕung wan gào wâa rák man dee kâe năi
Bpà-dtì-sèt kwaam jing tam-mai gôr jai rao yang rák gan yòo
Kwaam láp têe glâa jà pôot hâi krai dâai róo
Wâa rao rák gan mâak kâe năi
 
Kwaam jing têe rao dtàang gôr róo gan dee túk yàang
Túk kráng têe rao sòp dtaa gôr mee dtàe kwaam rák
 
Chăn mâi róo wâa ter gluua ter gang-won à-rai yòo rĕu bplào
Tĕung mâi glâa têe jà pôot wâa rao nán bpen à-rai gan
 
Kam dtòp man yòo dtrong née yòo dtrong têe hŭua jai rao
Làp dtaa néuk tĕung wan gào wâa rák man dee kâe năi
Bpà-dtì-sèt kwaam jing tam-mai gôr jai rao yang rák gan yòo
Kwaam láp têe glâa jà pôot hâi krai dâai róo
Wâa rao rák gan mâak kâe năi
 
Kam dtòp man yòo dtrong née yòo dtrong têe hŭua jai rao
Làp dtaa néuk tĕung wan gào wâa rák man dee kâe năi
Bpà-dtì-sèt kwaam jing tam-mai gôr jai rao yang rák gan yòo
Kwaam láp têe glâa jà pôot hâi krai dâai róo
 
Kam dtòp man yòo dtrong née yòo dtrong têe hŭua jai rao
Làp dtaa néuk tĕung wan gào wâa rák man dee kâe năi
Bpà-dtì-sèt kwaam jing tam-mai gôr jai rao yang rák gan yòo
Kwaam láp têe glâa jà pôot hâi krai dâai róo
Wâa rao rák gan mâak kâe năi
 
Thanks!

©Rujix

Submitted by RujixRujix on Tue, 21/09/2021 - 02:06
Comments
Read about music throughout history