Advertisements

Κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει (Kanenas Den Mporei Na Mas Horisei) (Russian translation)

Russian translationRussian
A A

Никому не разлучить нас

Ночью пришло время для тебя со мной расстаться, и покинуть
Знаю это так несправедливо, как мы живем
До самого рассвета не хватать моих объятий тебе будет
Еще одни прощальные слова произнесем
 
А у двери будешь ты смотреть в пустоту.
И заплаканная, ты не станешь говорить.
Но ведь будет наших сердец биться пульс
Ты не бойся, не предавайся грусти.
 
Да потому что никому не разлучить нас
И даже смерть сама не сможет разлучить
С тех пор как навсегда тебя в душе укрыл я
Впредь вместе рядом будем мы ходить
Да потому что никому не разлучить нас
Ведь эту благодать, у Бога испросил.
Когда настанет время и так решит Он
С одним дыханием, чтобы взял обоих ввысь
 
Снова вечером настал момент, пустой постель я обнаружил.
Клятвы все, которые давал, произнесу
Вновь моим свидетелем в ночи сама Луна еще раз будет
Завтра снова вечером меня ты здесь найди
 
Thanks!
thanked 2 times
Submitted by ChiarabellaChiarabella on Sun, 16/05/2021 - 12:21
Last edited by ChiarabellaChiarabella on Tue, 18/05/2021 - 06:23

Κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει (Kanenas Den Mporei Na Mas Horisei)

Comments
ChiarabellaChiarabella    Sun, 16/05/2021 - 12:25

Проверьте, пожалуйста. Переводила с гуглом. Не понятно "До рассвета" или "до заката"? πριν το φως χαράξει πρέπει εσύ να λείπεις απ’την αγκαλιά μου
Вроде пара по вечерам встречается...

Marica NicolskaMarica Nicolska    Mon, 17/05/2021 - 05:35

тебе будет не хватать моих объятий до самого рассвета

ChiarabellaChiarabella    Mon, 17/05/2021 - 07:28

А как всё-таки правильно "Да потому что никогда не разлучат нас" или "Да потому что никому не разлучить нас" ?
Γιατί κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει

JadisJadis    Tue, 18/05/2021 - 07:52

I guess that, literally, it goes so :
Γιατί : For
κανένας : nobody
δεν : not
μπορεί : can
να : (so that)
μας : us
χωρίσει : separate(s)
Ούτε κι : not even
ο θάνατος : death
ο ίδιος : itself
δεν : not
μπορεί : can

For no one can separate us
Not even Death can do

Marica NicolskaMarica Nicolska    Sun, 23/05/2021 - 11:03

Γιατί - в вопросе означает "почему", а в ответе - "потому что"

Marica NicolskaMarica Nicolska    Sun, 23/05/2021 - 11:05

вижу, что Вы угадали! Браво!

sandringsandring    Sun, 16/05/2021 - 15:39

А внизу под переводом есть кнопочка Запросить проверку. Вы её нажмите и народ к вам потянется Regular smile

ChiarabellaChiarabella    Sun, 16/05/2021 - 17:34

Спасибо Regular smile
А кто-нибудь здесь сможет исполнить (спеть) песню на мои стихи?

vevvevvevvev    Sun, 16/05/2021 - 17:51

[@Julia_Arkhitektorova], [@Iremia] Может Юля или Ира...

sandringsandring    Sun, 16/05/2021 - 17:39

А вы на форуме спросите. Начните свой форум, желающие отзовутся.

IremiaIremia    Sun, 16/05/2021 - 18:06

Я послушала песню и попыталась спеть припев. Чтобы спелась его первая строка, её нужно поменять:

Да потому что никто не разлучит нас =>
Да потому что никогда нас не разлучат

Чтобы проверить дальше, мне надо эту песню ещё не Колька раз прослушать. Я потом добавлю свои комментарии.

IremiaIremia    Mon, 17/05/2021 - 03:58

А мелодии у Вас уже есть или Вы хотите, чтобы к Вашим стихам написали мелодию и спели? Я могу попробовать «Ветер».
Amber Chronichles надо немного подправить в некоторых местах - там многовато сокращённых форм в начале, это будет тяжеловато пропеть с нормальной дикцией.

Dr_IgorDr_Igor    Tue, 18/05/2021 - 06:50

Прежде чем мелодию писать, там надо бы английский поправить.
А то после всех исправлений мелодия уже не подойдет.

Dr_IgorDr_Igor    Tue, 18/05/2021 - 13:54

Начнем с вопроса: Вы разницу между наречиями и прилагательными знаете?
Если хотите дальнейшего диалога вызовите меня из той песни - The Amber Chronicles

ChiarabellaChiarabella    Mon, 17/05/2021 - 10:10

Лучше чтобы написали мелодию и спели.
Спасибо

IremiaIremia    Mon, 17/05/2021 - 04:13

А есть какие-нибудь предпочтения в стиле? Какой Вы себе представляете эту песню (Ветер)? Более в КСП или поп ключе?

IremiaIremia    Mon, 17/05/2021 - 05:02

У Алсу достаточно приятный голос! Так в чем же дело тогда 😉?

ChiarabellaChiarabella    Tue, 18/05/2021 - 06:21

Дело в мелодии, Не получается придумать мелодию.
И дело в исполнении. Нет музыки, чтобы исполнить.
Вы же сами себе аккомпанируете, а я Не играю на муз. инструменте.

IremiaIremia    Tue, 18/05/2021 - 07:15

Я попробую.

BlackSea4everBlackSea4ever    Tue, 18/05/2021 - 08:00

Please ping me if it comes out! Best of luck!

Read about music throughout history