Advertisements

Karma (Other translation)

Other translationOther
A A

qahma

heva në olënı a!
 
vëta şal tsaşqa, e şqunı a
hoi dam yıepsï şal astro a vëtpı
a loipı tre lönat qsöa vö qcipı
qsehëim, a öl adopı a
 
heva në olënı a
yıtära tompı por a
vö qempı a, vën am qempı a
r dë naq luq
 
heva në olënı a
a çalpı fıö, şaveq tsva
yışqoy sa qalasah dam jalets
ä’q ındröşçim
 
qöj a löpı fıö dam qseh dıpar
ox a pur şpïnı vën cëb nëtra hönı a
aı alq
pa, aı alq
 
qsöa a qcipı, vö tre ieşx loinı
a seh mehitoy navincra
aı vahla
pa, aı vahla
 
heva në olënı a
yıtära tompı por a
vö qempı a, vën am qempı a
r dë naq luq
 
heva në olënı a
a çalpı fıö, şaveq tsva
yışqoy sa qalasah dam jalets
ä’q ındröşçim
 
Thanks!
Submitted by masa8910masa8910 on Tue, 02/03/2021 - 12:14
AlbanianAlbanian

Karma

Comments
Read about music throughout history