Karolina Gočeva - Ova srce znae (Ова срце знае)

Macedonian

Ova srce znae (Ова срце знае)

Сѐ уште те викам
Како дете верувам
Па што ако тонам
Пред сите пак се смеам јас
Која моја маска јас
На лице да ја ставам пак
Кажи ако можеш
Ако можеш кажи да
 
Ова срце знае
Што си ветил
Сѐ е чиста лага
Што остана од тебе
Овде не остави трага
Ова срце знае
Не сум уште една жена
Осудена на тебе
Јас имам сила да ти кажам не
 
Не ми е лесно
Молчи денот, молчам јас
Ко длабоко море
Но и ова знам ќе помине
која моја маска јас
На лице да ја ставам пак
Кажи ако можеш
Ако можеш кажи да
 
Ова срце знае
Што си ветил
Сѐ е чиста лага
Што остана од тебе
Овде не остави трага
Ова срце знае
Не сум уште една жена
Осудена на тебе
Јас имам сила да ти кажам не
 
Ова срце знае
Што си ветил
Сѐ е чиста лага
Што остана од тебе
Овде не остави трага
Ова срце знае
Не сум уште една жена
Осудена на тебе
Јас имам сила да ти кажам
 
Ова срце знае
Што си ветил
Сѐ е чиста лага
Што остана од тебе
Овде не остави трага
Ова срце знае
јас не сум уште една жена
Осудена на тебе
имам сила да ти кажам не
 
Submitted by saninova77 on Wed, 07/12/2011 - 18:07
Thanks!

 

Comments