Karolina Gočeva - Za kogo (За кого)

Advertisements
Macedonian/Romanization/Transliteration

Za kogo (За кого)

За кого?
За кого ти цути в зима лицето?
Ај не, не за мене
 
За кого?
За кого ти гледа светло окото?
Ај не, не за мене
 
За мене, само тага остана
како твоја сенка
до мене да вечера
 
Либе, мое либе веќе не боли
има деној не знам кај да се оди
Ај либе, мое либе веќе не боли
само рана на срцево ти ми остави.
Ај либе, мое либе веќе не боли
има деној не знам кај да се оди
 
Кој ли те, кој ли те зеде
кој те украде,
нежен мој, гулабе?
Кој ли те, од моиве раце,
кој те откина?
Младоста ми замина
 
Кој ли е толку многу без душа?
Како сирак сама
липам, никој не слуша
 
Либе, мое либе веќе не боли
има деној не знам кај да се оди
Ај либе, мое либе веќе не боли
само рана на срцево ти ми остави.
Ај либе, мое либе веќе не боли
има деној не знам кај да се оди
 
Времето тоа пусто време
никој не гледа
времето не запира
времето, тоа пусто време
не ме лекува
ветер ќе ме оддува
времето само траги остава
на мојто лице тебе те наслика
 
Либе, мое либе веќе не боли
има деној не знам кај да се оди
Ај либе, мое либе веќе не боли
само рана на срцево ти ми остави.
Ај либе, мое либе веќе не боли
има деној не знам кај да се оди
 
Submitted by saninova77saninova77 on Wed, 07/12/2011 - 16:46
Last edited by NatoskaNatoska on Sat, 14/12/2013 - 20:25
Thanks!thanked 2 times

 

Advertisements
Video
Comments