Kaszëbsczi marsz (Polish translation)

Advertisements
Kashubian

Kaszëbsczi marsz

Tam gdze Wisła òd Krakòwa
W pòlsczé mòrze płënie
Pòlskô wiara, pòlskô mòwa
Nigdë nie zadżinie.
 
Nigdë do zgùbë
Nie przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz za wrodżem!
Më trzimómë z Bòdżem.
 
Më z Niemcama wieczi całé
Krwawé wiedlë wòjnë.
Wòlné piesni wiedno brzmiałë
Bez górë i chòjnë.
 
Nigdë do zgùbë...
 
Przëszedł Krzëżôk w twardi blasze,
Pôlił wsë i miasta,
Za to jegò cepë nasze
Grzmòcëłë lat dwasta.
 
Nigdë do zgùbë...
 
Nas zawòłôł do swi rotë
Pòlsczi król Jadżełło,
Téj w niemiecczich karkach gnôtë
Trzeszczałë jaż miło.
 
Nigdë do zgùbë...
 
Gdze król Kadzmiérz gnôł Krzëżôka?
Gnôł gò pòd Chònice!
Bë gò zgniotłë, jak robôka,
Kaszëbsczé kłonice.
 
Nigdë do zgùbë...
 
Czej rôz naju òkrãtama
Szwedë najechalë,
Më żesmë jich kapùzama
Z Pùcka wënëkalë.
 
Nigdë do zgùbë...
 
Krzëżã swiãtim przëżegnóné
Sec, seczera, kòsa,
Z tim Kaszëba w piekle stónie,
Diôbłu ùtrze nosa.
 
Nigdë do zgùbë...
 
Nasz Stanisłôw Kòstka swiãti,
Co sã ù nas rodzył,
Nie dopùscy, bë zawzãti
Wróg nóm długò szkòdzył.
 
Nigdë do zgùbë...
 
Płaczą matczi nad sënama
Płączą dzys dzewice,
Hola, jesz je Bóg nad nama
Dôł cepë, kłonice.
 
Nigdë do zgùbë...
 
Submitted by Sjęgniew on Thu, 30/01/2014 - 17:43
Last edited by maluca on Sun, 05/07/2015 - 14:55
Submitter's comments:

Słowa: Hieronim Derdowski

Unoficial Kasubian Anthem.

Align paragraphs
Polish translation

Kaszubski marsz

Tam gdzie Wisła od Krakowa
W polskie morze płynie
Polska wiara, polska mowa
Nigdy nie zaginie.
 
Nigdy do zguby
Nie przyjdą Kaszuby1
Marsz, marsz za wodzem!
My trzymamy z Bogiem.
 
My z Niemcami wieki całe
Krwawe wiedli wojny
Wolne pieśni zawsze brzmiały
Poprzez góry i sosny.
 
Nigdy do zguby...
 
Przyszedł Krzyżak w twardej blasze,
Palił wsie i miasta,
Za to jego cepy nasze
Grzmociły lat dwasta2.
 
Nigdy do zguby...
 
Nas zawołał do swej roty
Polski król Jagiełło,
Wtedy w niemieckich karkach gnaty3
Trzeszczały aż miło.
 
Nigdy do zguby...
 
Gdzie król Kazimierz gnał Krzyżaka?
Gnał go pod Chojnice!
By go zgniotły, jak robaka,
Kaszubskie konnice.
 
Nigdy do zguby...
 
Kiedy z razu okrętami
Szwedzi najechali,
My ich kapuzami4
Z pucka wyganiali.
 
Nigdy do zguby...
 
Krzyżem świętym przeżegnane
Sierp, siekiera, kosa,
Z tym Kaszub w piekle stanie,
Diabłu utrze nosa.
 
Nigdy do zguby...
 
Nasz Stanisław Kostka święty,
Co się u nas rodził,
Nie dopuści, by zawzięty
Wróg nam długo szkodził.
 
Nigdy do zguby...
 
Płaczą matki nad synami
Płaczą dziś dziewice,
Hola, jest jeszcze Bóg nad nami
Dał (nam) cepy, konnice.
 
Nigdy do zguby...
 
  • 1. Nigdy nie zginą Kaszubi
  • 2. "Dwieście" w liczbie mnogiej. W języku polskim nie używa się już liczby podwójnej. "Dwieście" to jej nieświadoma pozostałość.
  • 3. Kości
  • 4. Nakrycie głowy (http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapuza)
Submitted by Sjęgniew on Fri, 07/02/2014 - 20:25
Please help to translate "Kaszëbsczi marsz"
Kashubian Folk: Top 3
See also
Comments