Kaugurieši - Kādēļ skaties man sejā

Latvian

Kādēļ skaties man sejā

Kādēļ skaties man sejā un smaidi?
Mani tikko vēl skūpstīja cits.
Vai tu bijušo atpakaļ gaidi?
Tas ir nelga, kas bijušam tic.
 
Tas ir nelga, kas mīlu par ķīlu
grib pie sevis vien vienīgi siet.
Tas ir nelga, kas turēt grib mīlu
un kâ skrejošu gājputnu siet.
 
Vakar sarkanu rozi tev sniedzu.
Ko lai daru, ja šodien tā vīst?
Mīla aizsmaržo kopā ar ziedu.
Bet vai tamdēļ tu vari man' nīst?
 
Vai var aizturēt ziedoņa dvesmu,
kas ar vēju un mākoņiem trauc?
Ko lai daru, ka tāda es esmu?
Tur es eju, kur ziedon's mani sauc.
 
Submitted by vilkacis on Wed, 03/01/2018 - 20:13
Thanks!

 

Kaugurieši: Top 3
Comments