Kaija Koo - Kaunis, rietas, onnellinen (Persian translation)

Persian translation

زیبا، سرزنده، شاد

تو قبلا هم دیده بودی که
چطوری این دنیا تیکه تکیه می شه
با اینحال یه جایی
دوباره از خاکستر برخاستی
تو قبلا هم فکر می کردی که
دیگه به خودت نمیایی
اما هنوز با بقیه اونجایی
و بلندتر از گذشته فریاد می زنی
 
پس می تونم به تو این قولو بدم که
تو در برابر هرچیزی باز هم دوام میاری
و واقعاً حالا که می رقصی
دیگه حد و مرزی وجود نداره
 
،بالاخره، متوجه شدی
که به اجازه هیچکی نیازی نداری
تو خیلی زیبایی که بخواهی خجالت بکشی
و هیچ چیزی رو از دست نمیدی
پس ولش کن، ولش کن
زیبا، سرزنده، شاد
زیبا، سرزنده، شاد
 
تو قبلا هم بی سر و صدا اونطوری که اونها می خواستند زندگی کردی
و از پس اون رل خیلی خوب بر اومدی
اما فراموش نکن که دوباره نوبت تو رسیده
و به تو قول می دم که اگه همه چیزو ول کنی دیگه دردناک نخواهد بود
 
،بالاخره، متوجه شدی
که به اجازه هیچکی نیازی نداری
تو خیلی زیبایی که بخواهی خجالت بکشی
و هیچ چیزی رو از دست نمیدی
پس ولش کن، ولش کن
زیبا، سرزنده، شاد
زیبا، سرزنده، شاد
 
تو خیلی زیبایی که بخواهی خجالت بکشی
و هیچ چیزی رو از دست نمیدی
پس ولش کن، ولش کن
،بالاخره، متوجه شدی
که به اجازه هیچکی نیازی نداری
تو خیلی زیبایی که بخواهی خجالت بکشی
و هیچ چیزی رو از دست نمیدی
پس ولش کن، ولش کن
زیبا، سرزنده، شاد
زیبا، سرزنده، شاد
زیبا، سرزنده، شاد
زیبا، سرزنده، شاد
 
Submitted by vainelämää on Sat, 20/02/2016 - 15:17
Finnish

Kaunis, rietas, onnellinen

Please help to translate "Kaunis, rietas, ..."
See also
Comments