Kedi ulaşamadığı ciğere 'mındar' dermiş

Submitted by Guest on Sun, 04/08/2013 - 18:04
  • Idiom: Kedi ulaşamadığı ciğere 'mındar' dermiş
  • Language: Turkish
  • Idiomatic translations / equivalents: Azerbaijani
  • Explained meaning: Turkish

Idiomatic translations of "Kedi ulaşamadığı ciğere ..."

Azerbaijani
Pişiyin əli ətə çatmayanda, deyir; "Ət iylənib".
Explanations:

Meanings of "Kedi ulaşamadığı ciğere ..."

Turkish

kişinin bir şeyi elde edemeyeceğini anlayınca o şeyi kötülemesi ya da küçük görmesi

Explained by amaranttamarantt on Sat, 06/06/2020 - 21:54
Explained by amaranttamarantt