Tako Gachechiladze - Keep the Faith (Armenian translation)

Armenian translation

Հավատա

Ո՞վ ասաց քեզ, որ թաքնվես շղարշի ետևում
Ով ասաց քեզ, որ շեղվես ճանապարհից
Թույլ մի՛ տուր, որ երազանքներդ գողանան
Ուժ հավաքիր, պարզիր թևերդ ու շնչիր
 
Հավատա, հավատա
Հիշի՛ր, որ մենակ չես
Բռնիր ձեռքս, արի ինձ հետ
Դու հավատում ես, հավատում ես
Չթողնե՛ս որևէ մեկը կոտրի քեզ
Եթե անգամ դաժան գտնվի այս աշխարհը
 
Ո՞վ ասաց քեզ, թե դադարել եմ զղջալ
Ո՞վ ասաց քեզ, թե կյանքս հեքիաթի մի գիրք է
Պարտվել եմ հաճախ
Բայց հույսս երբեք չեմ կորցրել
 
Հավատա, հավատա
Հիշի՛ր, որ մենակ չես
Բռնիր ձեռքս, արի ինձ հետ
Դու հավատում ես, հավատում ես
Չթողնե՛ս որևէ մեկը կոտրի քեզ
Եթե անգամ դաժան գտնվի այս աշխարհը
 
Օյ, Օյ, Օյ, Օյ
Օյ, պիտի ոտքի կանգնես
Ամբո՛խ, լսիր ինձ
Աշխարհն ունի սիրո կարիք
 
Հավատա, հավատա
Հիշի՛ր, որ մենակ չես
Բռնիր ձեռքս, արի ինձ հետ
Դու հավատում ես, հավատում ես
Չթողնե՛ս որևէ մեկը կոտրի քեզ
Եթե անգամ դաժան գտնվի այս աշխարհը
 
Submitted by Armine Sahakyan on Sat, 13/01/2018 - 08:17
Added in reply to request by Zarina01
English

Keep the Faith

Comments