คืนอันเป็นนิรันดร์ (Keun an bpen ní-ran) (Transliteration)

คืนอันเป็นนิรันดร์

เหมือนว่าเราจะมอง ไม่เห็นหนทางใด
ตกอยู่ในความมืดบอด ตกอยู่ในห้วงใจที่อ่อนไหว
เหมือนจะเป็นกลางคืนอันยาวนาน เมื่อฟ้าไม่มีแสงใด
มองไปรอบกาย หัวใจก็พลัน หวาดกลัว
 
ว่าเหตุใดคืนที่ยาวนาน ไม่ผ่านไปเสียที
จากนี้จะมีหนทางอื่นอีกไหม
แต่อย่างไรก็ตามยังมีตะวันยังที่ฉายในวันต่อไป
แต่ไม่รู้ต้องรอเมื่อไหร่ หรือใจเราคงจะอยู่กับคืนอันเป็นนิรันดร์
 
ว่าเหตุใดคืนที่ยาวนาน ไม่ผ่านไปเสียที
จากนี้จะมีหนทางอื่นอีกไหม
แต่อย่างไรก็ตามยังมีตะวันยังฉายในวันต่อไป
เมื่อเรามีเช้าวันใหม่ หวังใจว่าจะมีหนทาง
 
เมื่อทุกข์ในวันเมื่อวานคืนกลับมาหาใจอันอ่อนแอ
เหตุที่ใจแพ้ เพราะเราต่างหากที่แพ้ใจ
ความทุกข์จึงเป็นกลางคืนอันยาวนาน แต่แล้วมันจะผ่านไป
ตราบใดเวลายังหมุนผ่าน ความทุกข์จะผ่าน เพราะไม่มีคืนใดเป็นนิรันดร์
วันคืนต้องผ่าน นั่นคือเวลาอันเป็นนิรันดร์
 
Submitted by RujixRujix on Fri, 26/11/2021 - 19:13
Transliteration
Align paragraphs

Keun an bpen ní-ran

Mĕuuan wâa rao jà mong mâi hĕn hŏn taang dai
Dtòk yòo nai kwaam mêut bòt dtòk yòo nai hûuang jai têe òn wăi
Mĕuuan jà bpen glaang keun an yaao naan mêuua fáa mâi mee săeng dai
Mong bpai rôp gaai hŭua jai gôr plan wàat gluua
 
Wâa hèt dai keun têe yaao naan mâi pàan bpai sĭia tee
Jàak née jà mee hŏn taang èun èek măi
Dtàe yàang rai gôr dtaam yang mee dtà-wan yang têe chăai nai wan dtòr bpai
Dtàe mâi róo dtông ror mêuua rài rĕu jai rao kong jà yòo gàp keun an bpen ní-ran
 
Wâa hèt dai keun têe yaao naan mâi pàan bpai sĭia tee
Jàak née jà mee hŏn taang èun èek măi
Dtàe yàang rai gôr dtaam yang mee dtà-wan yang chăai nai wan dtòr bpai
Mêuua rao mee cháo wan mài wăng jai wâa jà mee hŏn taang
 
Mêuua túk nai wan mêuua waan keun glàp maa hăa jai an òn ae
Hèt têe jai páe prór rao dtàang hàak têe páe jai
Kwaam túk jeung bpen glaang keun an yaao naan dtàe láew man jà pàan bpai
Dtràap dai way-laa yang mŭn pàan kwaam túk jà pàan prór mâi mee keun dai bpen ní-ran
Wan keun dtông pàan nân keu way-laa an bpen ní-ran
 
Thanks!

©Rujix

Submitted by RujixRujix on Fri, 26/11/2021 - 20:48
Comments
Read about music throughout history