Advertisements

Километры (Kilometry) (Serbian translation)

Километры

Между нами километры дорог
А вокруг пустота
То, что было вчера
Нам уже не вернуть никогда
Дни продолжались, а мы рассыпались
И теперь остается гадать
Как ты там без меня
 
Между нами километры дорог
А вокруг пустота
То, что было вчера
Нам уже не вернуть никогда
Дни продолжались, а мы рассыпались
И теперь остается гадать
Как ты там без меня
 
Расскажи как мне увидеть
Рассвет в глазах твоих
Где солнце на двоих
Ты скажи, дай мне поверить
Что есть еще пути
Как тебя найти, расскажи
 
Но между нами километры дорог
А вокруг тишина
Эта бездна молчания
Медленно сводит с ума
А дни рассыпались, а мы просыпались
Но не с теми, кто в сердце оставил
Свой след навсегда
 
Расскажи кто теперь видит
Рассвет в глазах твоих
Где солнце на двоих
Ты скажи, дай мне поверить
Что есть еще пути
Как тебя найти
 
Ты расскажи, как ты там без меня
С кем ты встречаешь закат у огня
Ты расскажи, ты мне скажи
Зачем мне рассвет, если я без тебя
 
Расскажи, расскажи, ты расскажи
Ты мне скажи
Зачем мне рассвет, если я без тебя
 
Между нами километры дорог
А вокруг тишина...
 
Submitted by СтеранкоСтеранко on Fri, 23/04/2021 - 15:26
Serbian translationSerbian (commented, poetic)
Align paragraphs

Kilometri

Između nas su kilometri puteva
A okolo je praznina
Što je bilo juče
Nikada nećemo vratiti
Dani su prolazili, a mi smo se rušili
I sada ostaje da se nagađa
Kako si ti bez mene
 
Između nas su kilometri puteva
A okolo je praznina
Što je bilo juče
Nikada nećemo moći vratiti
Dani su prolazili, a mi smo se rušili
I sada ostaje da se nagađa
Kako si ti bez mene
 
Reci mi kako da vidim
Zoru u tvojim očima
Gde je sunce za dvoje
Kaži mi, daj mi veru
Da još ima načina
Kako da te nađem, reci mi
 
Ali između nas su kilometri puteva
A okolo je tišina
Ovaj ambis tišine
polako me skreće s uma (izluđuje)
A dani su prolazili, a mi smo se rušili
Al ne sa onima, koji su u srcu ostavili
Svoj otisak zauvek
 
Reci mi ko sada gleda
Zoru u tvojim očima
Gde je sunce za dvoje
Kaži mi, daj mi veru
Da još ima načina
Kako da te nađem
 
Reci mi, kako ti je bez mene
Sa kim čekaš zalazak sunca pored vatre
Reci mi, ti mi reci
Šta će mi zora, kada sam ostao bez tebe
 
Reci mi, reci mi, ti mi reci
Ti kaži mi
Šta će mi zora, kada sam ostao bez tebe
 
Između nas su kilometri puteva
A okolo je tišina...
 
Thanks!
thanked 1 time
This is a poetic translation - deviations from the meaning of the original are present (extra words, extra or omitted information, substituted concepts).
Submitted by СтеранкоСтеранко on Fri, 23/04/2021 - 15:56
Comments
Read about music throughout history