Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!
  • Kiril Semov

    Черешки • Чуден начин има/Черешки/Пролетни лалета/Пролетна шега (1959)

Share
Font size
Original lyrics

Черешки lyrics

Едно момиче във градината
с череши се закичи
две по две така
и помаха с ръка към мене тя,
и помаха със ръка.
 
Черешка бързо я нарекох,
от дървото скочих леко
и до нея спрях.
На шега без страх тогаз
взех черешките аз.
 
Но щом към нея се наведох,
в две черешки пак се вгледах,
в две очи се вряла беше любовта.
Тогава и за тях посегнах,
но девойката побегна
и смехът ѝ отдалече долетя.
 
Едно момиче с мен береше
във градината череши
две по две така.
Уж с ръка помаха там,
а остави ме сам.
 
Едно момиче във градината
с череши се закичи
две по две така
и помаха с ръка към мене тя,
и помаха със ръка.
 
Черешка бързо я нарекох,
от дървото скочих леко
и до нея спрях.
На шега без страх тогаз
взех черешките аз.
 
Край мен берачите шумяха,
всичко, всичко те разбраха
и в градината кънтеше весел смях,
а аз отвръщах мълчаливо
на шегите им горчиви
и ядосан гледах, гледах подир тях.
 
Нима, нима съм сторил грешка,
че във малката Черешка
влюбен, влюбен бях?
Нейните черешки в земята
с обич посях.
 

 

Translations of "Черешки (Čereški)"
Kiril Semov: Top 3
Comments