Swedish Children Songs - Klättermusen (Swedish (dialects) translation)

Swedish

Klättermusen

Det var en gång en mus och den musen hette Klas,
och han blev alltid bjuden när det var ett stort kalas.
Det bästa som han visste, det var att lata sej.
Nu tar nog ingen miste: Det handlar ju om mej.
Fa – de – rul – lan - lej.
 
De andra samlar nötter och har i sina hus,
men jag har inget hus och är ingen sparsam mus.
Jag går till mina vänner, de säjer inte nej,
för om jag rätt dem känner så delar de med mej.
Fa – de – rul – lan – lej.
 
De bjuder mej på middag, då ropar jag hurra,
för jag vill gärna äta, sjunga och vara glad.
Det är så skönt att leva när man får roa sej
men arbeta och sträva, det roar inte mej.
Fa – de – rul – lan – lej.
 
Submitted by Valeriu Raut on Thu, 07/07/2016 - 02:16
Last edited by Fary on Thu, 28/12/2017 - 17:22
Submitter's comments:

Svensk text: Ulf Peder Olrog och Håkan Norlén
Musik: Christian Hartmann

Align paragraphs
Swedish (dialects) translation

Klettermusvis

Dä va é gang e mus,
å den musen hett Klas.
Å 'an va allti bjöa
när rä va stort kalas.
Dä bäst söm 'an vésst
dä va té lat sä.
"Nu tar nog inger mist
dä hannler ju öm mej"
Faderullalej
 
Dé anner samler nötter
å har i sin hus,
men ja har inger hus å
ä inga sparsammen mus.
Ja går té min vänner,
dé si int nej.
För öm ja rätt
döm shänner,
sö déler ré mä mej.
Faderullalej
 
Dé bju me på midda,
da roper ja "hurra",
för ja vill järn ät,
khong å va gla.
D-ä sö khönt té lév,
när en få ro sä.
men arbett å sträv,
dä roer int mej (nerr)
fadderullalej
 
Submitted by Sante_Caserio on Wed, 11/01/2017 - 20:38
More translations of "Klättermusen"
Swedish (dialects)Sante_Caserio
Swedish Children Songs: Top 3
See also
Comments