Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Коммунизм шагает по планете (Kommunizm shagayet po planete) (Albanian translation)

Коммунизм шагает по планете

Коммунизм шагает по планете,
Всех труднее впереди идущим.
Пролагая путь, они в ответе
Перед прошлым, настоящим и грядущим.
 
Если в бурях праздников и буден
Ты готов к дорогам каменистым,
Если душу открываешь людям,
Вот тогда, товарищ, ты вправе зваться коммунистом.
 
Коммунизм - святая наша вера,
Испытанье стройками и боем.
Только правдой личного примера
Можно людям доказать, чего мы стоим.
 
Если ты в борьбе за справедливость
Радостен, спокоен и неистов,
Если жаждешь сделать мир счастливым,
Вот тогда, товарищ, ты вправе зваться коммунистом.
 
Остаётся вечной нашей болью,
То, что видел, может, лишь на фото -
Страны те, где партия в подполье,
Где товарищи молчат на эшафотах.
 
Если ты включил в свои дороги,
И несёшь бессменно в сердце чистом
Всей земли надежды и тревоги,
Вот тогда, товарищ, ты вправе зваться коммунистом.
 
Если ты в борьбе за справедливость
Радостен, спокоен и неистов,
Если жаждешь сделать мир счастливым,
Вот тогда, товарищ, ты вправе зваться коммунистом.
 
Submitted by yuan jinquanyuan jinquan on Tue, 28/01/2020 - 12:27
Albanian translationAlbanian
Align paragraphs

Komunizma përparon mbi planet

Komunizma përparon mbi planet
Më e vështirë është per kë shkon në krye
Të cajnë rrugën, ata kanë përgjegjësi
Përpara së shkuarës së tashmes e së ardhmes
 
Nëse ne gezime festash a në ditët e punës
Je gati të ecesh në rrugën e pashtruar
Po qe se jua hap shpirtin njerëzve
Atëhere shok, ke te drejtë të quhesh komunist
 
Komunizmi është besimi ynë i shenjtë
Një përpjekje përmes luftës dhe ndërtimit
Veç me të vërtetën e shembullit personal
Mund t’ia provojmë popullit atë çka vlejmë
 
Nëse në luftën për drejtësi
Je gëzimplotë, i qetë dhe i rrëmbyer
Nëse lëngon të lumturosh tërë botën
Atëhere shok, ke te drejtë të quhesh komunist
 
Janë dhimbja jonë e përjetshme
Ajo që ndoshta ti veç në foto e ke parë
Vende ku partia vepron nën dhe,
Ku shokët heshten nëpër burgje
 
Nëse i ke marrë parasysh në rrugën tënde
Dhe të paprishura i mbart në zemrën e pastër
Shpresat dhe ankthet e tërë dheut
Atëhere shok, ke të drejtë të quhesh komunist
 
Nëse në luftën për drejtësi
Je gëzimplotë, i qetë dhe i rrëmbyer
Nëse lëngon të lumturosh tërë botën
Atëhere shok, ke te drejtë të quhesh komunist
 
Thanks!
thanked 2 times
Submitted by Yuiop75Yuiop75 on Wed, 18/05/2022 - 00:31
Author's comments:

free translation from the english version

Comments
Read about music throughout history