Anna German - Kostyl' (Костыль) (Polish translation)

Russian

Kostyl' (Костыль)

Куда я спрячу вечную тревогу?
Как я исчезнуть памяти велю?
Костыль идёт!
Костыль идёт!
Дорогу!
Вы слышите?!
Дорогу костылю!!!
 
Презревший сатану, презревший Бога,
Ходивший в бой под пулемётный свист -
Теперь он ходит трудно. Одноного.
Чтоб вы сейчас отплясывали твист.
 
А ведь и он отплясывал когда-то.
И все его семнадцать с небольшим
Плясали дробной строчкой автомата,
Когда война клонилась перед ним.
 
Он был из нервов сшит. Не из гранита.
Всей сутью жизни к подвигу готов.
И где теперь нога его зарыта?
Там ни могилы нету. Ни цветов.
 
Я не в укор вам, люди светлой доли.
Пускай под солнцем пенятся сады.
И дай вам Бог не ведать этой доли
И никогда не плакать от беды.
 
Я только то, сказать хочу, что если
Ты вдруг костыль увидишь у ворот,-
Остановись. И, как в хорошей песне,
Не суетись. Не забегай вперёд.
 
Submitted by Hades21 on Wed, 09/08/2017 - 13:07
Last edited by zanzara on Sun, 04/03/2018 - 19:30
Submitter's comments:

Музыка: Анна Герман
Текст: Сергей Островой

Align paragraphs
Polish translation

Kula

Dokąd ja schowam wieczny trwogi?
Jak ja zniknąć pamięci powiem?
Kula idzie!
Kula idzie!
Drogę!
Słyszycie?!
Drogę dla kul!!!
 
Pogardzany szatana pogardzany Boga,
Który udał się do walki pod maszynowy świst -
Teraz idzie ciężko. Jednonożno.
Żeby wy teraz tańczyli twist.
 
A przecież i on tańczył kiedyś.
I wszystkie jego siedemnaście z małym
Tańczyli ułamkowe szwem automatu,
Kiedy wojna pochyliła się przed nim.
 
Był z nerwów szyte. Nie z granitu.
Całą istotą życia do wykorzystania gotowy.
I gdzie teraz noga jego pogrzebany?
Tam grobu nie ma. Ani kwiatów.
 
Ja nie mam zarzutu, ludzie jasnej części.
Niech pod słońcem pienią ogrody.
I daj Bóg wam nie wiedzieć tego losu
I nigdy nie płakać od nieszczęścia.
 
Ja tylko to chcę powiedzieć, że jeśli
Nagle kula zobaczysz u bram,-
Zatrzymaj się. I, jak w dobrej piosence,
Nie przejmuj się. Nie wchodź do przodu.
 
DDM
Submitted by Hades21 on Wed, 09/08/2017 - 13:20
Last edited by Hades21 on Sun, 05/11/2017 - 11:14
Author's comments:

Music: Anna German
Text: Sergei Ostrovoy

Comments