Kraja - Si god afton och god kväll

Advertisements
Swedish

Si god afton och god kväll

Si god afton och god kväll,
min utvaldaste vän,
huru lever väl världen med dig?
Har du nöjen och mår bra,
som jag tror väl att du har,
har du hälsan, visst roar det mig,
har du hälsan, visst roar det mig.
 
Har du silver, har du gull,
har du kistorna full´?
Har du penningar, visst roar det mig..
Jag har ett förnöjsamt sinn,
det är rikedomen min,
det är bättre än penningar och gull,
det är bättre än penningar och gull.
 
När jag tänker uppå dig
röres blodet uti mig,
lilla vännen, förglöm aldrig mig.
Ser du stjärnorna de små
uppå himmelen den blå
falla neder till jorden som strå,
falla neder till jorden som strå.
 
Förr skall sjöar och strand
bliva torra som sand,
förrän jag tager mig någon ann´.
Förr skall måne och sol
falla neder på vår jord
förrän jag ändrar om dessa ord,
förrän jag ändrar om dessa ord.
 
Submitted by Arsène on Sat, 07/01/2017 - 08:40
Thanks!

 

Advertisements
Video
Translations of "Si god afton och god..."
Kraja: Top 3
Comments