Advertisements

kung gusto, maraming paraan, kung ayaw, maraming dahilan

Submitted by hariboneagle927 on Tue, 07/05/2013 - 13:48

Meanings of "kung gusto, maraming ..."

English

If people wants to accomplish or get something, they will do all means to make it possible. If people wants to avoid a certain obligation they will make all kinds of excuses.

Explained by hariboneagle927 on Tue, 07/05/2013 - 13:48
Explained by hariboneagle927
Filipino/Tagalog

Gagawin ng tao ang lahat upang makamit ang kanilang nais at iiwasan ng tao na gawin o harapin ang isang responsibilidad kung ayaw nila.

Explained by hariboneagle927 on Tue, 07/05/2013 - 13:50
Explained by hariboneagle927