Advertisements

Kupředu levá, zpátky ni krok! (Russian translation)

Czech
A A

Kupředu levá, zpátky ni krok!

Kupředu, levá, kupředu, levá, zpátky ni krok!
 
Už rozvil čas a voní nadějemi,
svobody, slunce, prší z oblaků.
Vpřed soudruzi, hle, zaslíbenou zemi,
kde už není pánů, ani žebráků.
Vpřed soudruzi, hle, zaslíbenou zemi,
kde už není pánů, ani žebráků.
 
Kde nebe míru nad hlavou se klene,
kde člověk není vlkem člověku.
Vpřed soudruzi k té zemi zaslíbené,
kterou chudák marně hledal od věků.
Vpřed soudruzi k té zemi zaslíbené,
kterou chudák marně hledal od věků.
 
Do houfu v srdce spojme svoji víru,
muž podle muže, podle boku bok,
my dojdeme, my dojdeme!
Je čas, je čas by každý z nás svou paži k dílu zved,
tam, kde se napře síla v jeden ráz,
tam se pohne svět!
Do houfu v srdce jeden pevný blok!
Kupředu, levá, kupředu, levá, zpátky ni krok!
Kupředu, levá, kupředu, levá, zpátky ni krok!
 
Ten stranou je, kdo hluchý je a slepý,
kdo nejde s lidem, ten se vrací zpět.
Vpřed soudruzi, hle, od východních stepí,
nám už jarní vítr bije do plachet.
Vpřed soudruzi, hle, od východních stepí,
nám už jarní vítr bije do plachet.
 
Teď svorně v práci podejme si ruce,
a píseň lidu ať se dotkne hvězd!
Výš pozvedněme prapor revoluce,
proti nepřátelům ocelovou pěst.
Výš pozvedněme prapor revoluce,
proti nepřátelům ocelovou pěst.
 
Do houfu v srdce spojme svoji víru,
muž podle muže, podle boku bok,
my dojdeme, my dojdeme!
Je čas, je čas by každý z nás svou paži k dílu zved,
tam, kde se napře síla v jeden ráz,
tam se pohne svět!
Do houfu v srdce jeden pevný blok!
Kupředu, levá, kupředu, levá, zpátky ni krok!
Kupředu, levá, kupředu, levá, zpátky ni krok!
 
Submitted by yuan jinquanyuan jinquan on Sat, 14/09/2019 - 11:38
Last edited by yuan jinquanyuan jinquan on Sat, 07/12/2019 - 14:33
Russian translationRussian
Align paragraphs

Вперёд, левой, ни шагу вспять!

Вперёд, левой, вперёд, левой, ни шагу вспять!
 
Уж пробил час и повеяло надеждами
свободы, солнца, дождя с облаков.
Впред содруги, гляньте, заветная земля,
где уж нету панов, и нет бедняков.
Впред содруги, гляньте, заветная земля,
где уж нету панов, и нет бедняков.
 
Где небо мира над главой раскинулось,
где человек не волк человеку.
Впред содруги к той земле заветной,
которую бедняк праздно высматривал веками!
Впред содруги к той земле заветной,
которую бедняк праздно высматривал веками!
 
В скоп, во сердце сплотим свою веру,
муж подле мужа, подле боку - бок,
мы дойдем, мы дойдем!
Это тот час, чтоб каждый из нас свою руку для дела поднял,
там, где направляется сила в одно единое,
там продвигается свет!
В скоп, во сердце один крепкий блок!
Вперёд, левой, вперёд, левой, ни шагу вспять!
Вперёд, левой, вперёд, левой, ни шагу вспять!
 
Та сторона - кто глухой и слепой,
кто не идет с людом, отворачивается вспять.
Впред содруги, гляньте, из восточных степей
нам уж весны ветер веет в паруса.
Впред содруги, гляньте, из восточных степей
нам уж весны ветер веет в паруса.
 
Теперь вместе в труде подадим же руки
и песнь люда пусть достигнет звезд!
Ввысь поднимем же прапор революции,
против неприятелей - стальную пясть!
Ввысь поднимем же прапор революции,
против неприятелей - стальную пясть!
 
В скоп, во сердце сплотим свою веру,
муж подле мужа, подле боку - бок,
мы дойдем, мы дойдем!
Это тот час, чтоб каждый из нас свою руку для дела поднял,
там, где направляется сила в одно единое,
там продвигается свет!
В скоп, во сердце один крепкий блок!
Вперёд, левой, вперёд, левой, ни шагу вспять!
Вперёд, левой, вперёд, левой, ни шагу вспять!
 
Thanks!
thanked 4 times
Submitted by yuan jinquanyuan jinquan on Sat, 07/12/2019 - 14:09
Translations of "Kupředu levá, zpátky..."
Russian yuan jinquan
Collections with "Kupředu levá, zpátky..."
Comments
Read about music throughout history