Advertisements

Kupředu levá, zpátky ni krok! (English translation)

  • Artist: Unknown Artist (Czech)
  • Song: Kupředu levá, zpátky ni krok! 2 translations
  • Translations: English, Russian
Czech

Kupředu levá, zpátky ni krok!

Kupředu, levá, kupředu, levá, zpátky ni krok!
 
Už rozvil čas a voní nadějemi,
svobody, slunce, prší z oblaků.
Vpřed soudruzi, hle, zaslíbenou zemi,
kde už není pánů, ani žebráků.
Vpřed soudruzi, hle, zaslíbenou zemi,
kde už není pánů, ani žebráků.
 
Kde nebe míru nad hlavou se klene,
kde člověk není vlkem člověku.
Vpřed soudruzi k té zemi zaslíbené,
kterou chudák marně hledal od věků.
Vpřed soudruzi k té zemi zaslíbené,
kterou chudák marně hledal od věků.
 
Do houfu v srdce spojme svoji víru,
muž podle muže, podle boku bok,
my dojdeme, my dojdeme!
Je čas, je čas by každý z nás svou paži k dílu zved,
tam, kde se napře síla v jeden ráz,
tam se pohne svět!
Do houfu v srdce jeden pevný blok!
Kupředu, levá, kupředu, levá, zpátky ni krok!
Kupředu, levá, kupředu, levá, zpátky ni krok!
 
Ten stranou je, kdo hluchý je a slepý,
kdo nejde s lidem, ten se vrací zpět.
Vpřed soudruzi, hle, od východních stepí,
nám už jarní vítr bije do plachet.
Vpřed soudruzi, hle, od východních stepí,
nám už jarní vítr bije do plachet.
 
Teď svorně v práci podejme si ruce,
a píseň lidu ať se dotkne hvězd!
Výš pozvedněme prapor revoluce,
proti nepřátelům ocelovou pěst.
Výš pozvedněme prapor revoluce,
proti nepřátelům ocelovou pěst.
 
Do houfu v srdce spojme svoji víru,
muž podle muže, podle boku bok,
my dojdeme, my dojdeme!
Je čas, je čas by každý z nás svou paži k dílu zved,
tam, kde se napře síla v jeden ráz,
tam se pohne svět!
Do houfu v srdce jeden pevný blok!
Kupředu, levá, kupředu, levá, zpátky ni krok!
Kupředu, levá, kupředu, levá, zpátky ni krok!
 
Submitted by yuan jinquanyuan jinquan on Sat, 14/09/2019 - 11:38
Last edited by yuan jinquanyuan jinquan on Sat, 07/12/2019 - 14:33
English translationEnglish
Align paragraphs
A A

Fowards left, not a step backwards!

Forward, left, forward, left, not one step back!
 
The time has come and it smells of hope,
the sun of freedom rains down from the clouds.
Forward comrades, look, the promised land,
where there are no masters nor beggars.
Forward comrades, look, the promised land,
where there are no masters nor beggars.
 
Where a sky of peace above our heads is curving,
where man is no longer wolf to another man.
Forward comrades, look, the promised land,
that the poor searched for from the dawn of time.
Forward comrades, look, the promised land,
that the poor searched for from the dawn of time.
 
Into a herd in our faith we shall our hearts unite,
man by man, side by side,
we will arrive, we will arrive!
It is time, it is time for every one of us to lend a working hand,there,
where our strenght is mustered,
there the world shall move!
Into a herd our hearts unite to form one solid block!
Forward, left, forward, left, not one step back!
Forward, left, forward, left, not one step back!
 
On the side he is,he who is deaf and blind,
he who doesnt go with the people, returns back.
Forward comrades, look, from eastern steppes,
spring wind blows into our sails.
Forward comrades, look, from eastern steppes,
spring wind blows into our sails.
 
Now in the unison of work let us hold hands,
and let the song of the people reach to the stars!
Let us raise higher the banner of revolution,
and against enemies an iron fist.
Let us raise higher the banner of revolution,
and against enemies an iron fist.
 
Into a herd in our faith we shall our hearts unite,
man by man, side by side,
we will arrive, we will arrive!
It is time, it is time for every one of us to lend a working hand,there,
where our strenght is mustered,
there the world shall move!
Into a herd our hearts unite to form one solid block!
Forward, left, forward, left, not one step back!
Forward, left, forward, left, not one step back!
 
Submitted by yuan jinquanyuan jinquan on Sat, 07/12/2019 - 14:26
More translations of "Kupředu levá, zpátky..."
English yuan jinquan
Idioms from "Kupředu levá, zpátky..."
Comments
Advertisements
Read about music throughout history