Kurdish Folk - Dilê mi sewda

Zazaki

Dilê mi sewda

Dilê dilê mi sewda
Mine budelay xo re vengda
Venge mi şî olî dîwan
Xizir midê di laj û zu zama
 
Sewt mala dangadê qedîya
Kinkorê mal û gawan
Domonu tawîgî gurêt
Bira derera bî hîra
Xewera şaye ama mirê
Vake çix ama çixê hetê ma
Sewo budela tora berdî
Di laj û zu zama
 
Mi tomir kerd ve xo dest
Çix sero kowto sema
Sewda mi şî olî diwan
Tijî silam da gile kowara
Ezo dîre gam bine hîra
Vake çiko kokim budela
Mi va mira berdî
Di laj û zu zama
 
Submitted by ahmetyal on Tue, 14/11/2017 - 13:40
Thanks!

 

Translations of "Dilê mi sewda"
Comments