Advertisements

ลึกใต้ทะเล [Under The Sea] (1991) (Léuk dtâi tá-lay) (Transliteration)

ลึกใต้ทะเล [Under The Sea] (1991)

โอ้ใจเรามันแปลกพิกลอยู่
อยากเป็นคนอื่นๆ เรื่อยไป
เป็นปลาในสมุทรนั้นโชคดี
เกิดเป็นคนน่าเบื่อหัวใจ
 
ลองมองไปที่ใต้ทะเลนี้
เรามีดีกว่าตั้งมากมาย
จะมองดูสาหร่ายและไข่ปลา
เป็นคนจะมองหาอะไร
 
ลึกใต้ทะเล ฮาเฮจะตาย
น้ำสบายกว่า ฉันรับรองได้ว่า
เป็นปลา สบาย
ผู้คนบนบกทำงานแดดร้อน
ไม่หลับไม่นอน ต้องคอยวุ่นวาย
พวกเราไม่เหนื่อย ว่ายน้ำไปเรื่อยๆ
ให้น้ำพยุงกาย
 
เอ้าดูๆ สินั่นฝูงปลาว่าย
สบายไม่ต้องเหนื่อยเหมือนเดิน
แต่ปลาบางตัวไปถึงบนฝั่ง
พืดพัง ตัวฉันแห้งเหลือเกิน
 
แต่มีปลาบางตัวนั้นโชคดี
บางทีอยู่ในตู้ตั้งนาน
แต่ยามซวยถ้าคนเลี้ยงเกิดหิว
ตัวปลิว โดนสับไว้บนจาน
 
โอ้ว ลึกใต้ทะเล ฮาเฮจะตาย
ไม่มีคนจับ ถึงเรานอนหลับ
ก็ยังปลอดภัย ขืนไปบนบก
คงเป็นต้มยำ ซ่อนอยู่ในน้ำ
เป็นปลาไม่ตาย
 
แสนจะเป็นสุข เอ้า แสนจะสนุก
ทุกข์ใจไม่มี (ลึกใต้ทะเล)
ลึกใต้ทะเล (ฮาเฮจะตาย)
 
คิดไปไม่ผิด ยิ่งคิดยิ่งไม่ผิด
สบายอย่างนี้ ทั้งปลาน้อยใหญ่ก็คือพี่น้อง
ทั้งเต้นทั้งร้อง ทำนองชาวเล
ครื่นเครงทั้งวัน เอ้า แวะมาฟังกัน
ลึกใต้ทะเล
 
เต่า ปู ปลา ปลาหมึก เล่นเพลงกันจนดึก
เหล่าหอยและกุ้งฝอย ทยอยมาร่วมวง
เป่าแตรและตีกลอง และจ้องพาพวกมา
เล่นเบส เกากีต้าร์ ท้าทาย
กระเบนคอยเวียนว่าย ปลาลาย ปลาทูน่า
มีตัวอ้วน ตัวสั้น บางตัวยาวเป็นวา
ดนตรีใต้สมุทร เล่นเพลงกันไม่หยุด
บรรเลงกันจนสุดก่อนมุดลงทะเล ฮ่า
 
ลึกใต้ทะเล ลึกใต้ทะเล
ฝูงปลาเป็นหมื่น ถ้าคิดไปที่อื่นไม่มีอย่างนี้
พวกคนบกบนเคยเจอที่ไหน
โลกเราสดใสเพราะเราและดนตรี
หอยแครง หอยกาบ กุ้ง ม้าน้ำ ตะพาบ
ว่ายน้ำกันเย็นดี
 
มาเร็วมาเล่น มาร้องกัน ให้เต้นกันทั้งท้องทะเล
 
ทุกคนไม่เศร้า เอ้าร้องไปไม่เศร้า
เอ้าร้องกันทั่วๆ ให้ร้องไปไม่มั่ว หูยย
มันกันใหญ่ รีบร้องกันให้ได้ สดใสใต้ทะเล
 
Submitted by BennyBenJBennyBenJ on Tue, 29/12/2020 - 16:24
Last edited by BennyBenJBennyBenJ on Mon, 25/01/2021 - 16:24
Transliteration
Align paragraphs

Léuk dtâi tá-lay

Ôh jai rao man bplàek pí-gon yòo
Yàak bpen kon èun èun, rêuay bpai
Bpen bplaa nai sà-mùt-nán-chôhk-dee
Gèrt bpen kon-nâa-bèua hŭa jai
 
Long mong bpai têe dtâi tá-lay-née
Rao mee dee gwàa dtâng mâak maai
Jà mong doo săa-ràai láe kài bplaa
Bpen kon jà mong hăa à-rai
 
Léuk dtâi tá-lay, haa hay jà dtaai
Náam sà-baai gwàa, chăn ráp rong dâai wâa
Bpen bplaa, sà-baai
Pôo kon bon bòk tam ngaan dae-dà-rón
Mâi làp mâi non, dtông koi wûn waai
Pûak rao mâi nèuay, wâai náam bpai rêuay rêuay
Hâi náam pá-yung gaai
 
Âo doo doo, sì nân fŏong bplaa wâai
Sà-baai mâi dtông nèuay mĕuan dern
Dtàe bpà-lăa-baang dtua bpai tĕung bon fàng
Pêut pang, dtua chăn hâeng lĕua gern
 
Dtàe mee bplaa-baang-dtua-nán-chôhk-dee
Baang tee yòo nai dtôo dtâng naan
Dtàe yaam-suay tâa kon líang gèrt hĭw
Dtua bpliw, dohn sàp wái bon jaan
 
Ôh, léuk dtâi tá-lay, haa hay jà dtaai
Mâi mee kon jàp, tĕung rao non làp
Gôr yang bplòt pai, kĕun bpai bon bòk
Kong bpen dtôm yam, sôn yòo nai náam
Bpen bplaa mâi dtaai
 
Săen jà bpen sùk, âo, săen jà sà-nùk
Túk jai mâi mee (Léuk dtâi tá-lay)
Léuk dtâi tá-lay (Haa hay jà dtaai)
 
Kít bpai mâi pìt, yîng kít yîng mâi pìt
Sà-baai yàang née, táng bplaa-nói-yài gôr keu pêe nóng
Táng dtâyn táng róng, tam nong chaao-lay
Krêun kay rong táng wan, âo, wáe maa fang gan
Léuk dtâi tá-lay
 
Dtào, bpoo, bplaa, bplaa mèuk, lâyn playng gan jon dèuk
Lào hŏi láe gûng fŏi, tá-yoi maa rûam wong
Bpào dtrae láe dtee glong láe jông paa pûak maa
Lâyn bàyt, gao gee-dtâa, táa taai
Grà-bayn koi wian wâai, bplaa laai, bplaa too-nâa
Mee dtua-ûan, dtua-sân, baang-dtua-yaao bpen waa
Dà-ná-dtree-dtâi sà-mùt, lâyn playng gan mâi yùt
Ban-layng gan jon sùt gòn mút long tá-lay, hâa
 
Léuk dtâi tá-lay, léuk dtâi tá-lay
Fŏong bplaa bpen mèun, tâa kít bpai têe èun mâi mee yàang née
Pûak kon bòk bon koie jer têe năi
Lôhk rao sòt săi prór rao láe don-dtree
Hŏi kae rong, hŏi gàap, gûng, máa náam, dtà-pâap
Wâai náam gan yen-dee
 
Maa reo maa lâyn, maa róng gan, hâi dtâyn gan táng tóng tá-lay
 
Túk kon mâi sâo, âo róng bpai mâi sâo
Âo róng gan tûa tûa, hâi róng bpai mâi mûa, hŏoii
Man gan-yài, rêep róng gan hâi dâai, sòt săi dtâi tá-lay
 
Thanks!
Submitted by BennyBenJBennyBenJ on Mon, 25/01/2021 - 16:25
Comments
Read about music throughout history