Share
Font Size
Latvian

Dod, Dieviņi lyrics

Dod, Dieviņi, dodamo
Es saņemšu ņemamo
Es saņemšu ņemamo
Ar abām rociņām
 
Dod, Dieviņi, lietum līt
Nejās tautas pieguļā
Būs manām telītēm
Svētu rītu āboliņ’
 
Dod, Dieviņi, man zirdziņu
Es negribu lepni jāt
Birzī man pieši auga
Liepienā iemauktiņi
 
Dod, Dieviņi, siltu sauli
Jel vakara pusītē
Dod, Dieviņi, lēnas tautas
Jel mūžiņa galiņā
 

 

Translations of "Dod, Dieviņi"
Comments