Jean-Jacques Goldman - Là-bas (Persian translation)

Persian translation

آنجا

آنجا
همه چیز تازه و وحشی است
قاره ای آزاد بدون سیم خاردار و حفاظ
اینجا رویاهای ما تنگ و محدود است
برای همین من به آنجا می روم
آنجا
تو باید شجاع و نترس باشی
اما همه چیز در سن من ممکن است
اگر قدرت و ایمان داشته باشی
می توانی به طلا دست پیدا کنی
برای همین من به آنجا می روم
نرو
طوفان و غرق شدگی وجود دارد
آتش ، شیاطین و سراب ها
می دانم که تو گاهی بسیار شکننده ای
با من بمان
ما عشق بسیاری داریم برای ابراز
و شادی های بسیار که خواهند آمد
تو را بعنوان همسر و پدر(فرزندانم) می خواهم
اما تو، تو رویای رفتن در سر داری
اینجا همه چیز از پیش تعیین شده است
و ما نمی توانیم تغییرش دهیم
همه چیز به تولدت (اصالت، تقدیر) بستگی دارد
و من قابل قبول متولد نشده ام
انجا
دور از زندگیهایمان و شهرمان
صدایت را فراموش خواهم کرد...چهره ات را
حتی اگر تنگ در آغوشت گیرم
به آنجا فرار خواهی کرد
من فرصتهای خود را دارم و حق خود را
نرو
و غروری که اینجا ندارم
آنجا
هرچه که استحقاقش را داری از آن توست
نرو
اینجا دیگران قوانین خود را تحمیل می کنند
آنجا
شاید من آنجا تو را از دست بدهم
نرو
اما اگر اینجا بمانم خود را از دست خواهم داد
آنجا
زندگی به من قدرت انتخاب نداد
نرو
تو و من، آنجا یا نه
آنجا
همه چیز تازه و وحشی است
نرو
قاره ای آزاد بدون سیم خاردار و حفاظ
آنجا
آنقدر زیبا که نمی توانی تصور کنی
نرو
اینجا رویاهایمان تنگ و محدود است
آنجا
به همین خاطر به آنجا میروم
نرو
قدرت انتخاب به من داده نشد
آنجا
اینجا اگر بمانم خود را از دست خواهم داد ، گم خواهم کرد
نرو
به همین خاطر به آنجا میروم
 
Submitted by Guest on Fri, 28/08/2009 - 19:09
Author's comments:

beautiful song...

French

Là-bas

Please help to translate "Là-bas"
Jean-Jacques Goldman: Top 3
See also
Comments