• Juanes

    La camisa negra

    Vietnamese translation

Share
Subtitles
Font Size
Spanish
Original lyrics

La camisa negra

Tengo la camisa negra
Hoy mi amor está de luto
Hoy tengo en el alma una pena
Y es por culpa de tu embrujo
 
Hoy sé que tu ya no me quieres
Y eso es lo que más me hiere
Que tengo la camisa negra
Y una pena que me duele
 
Mal parece que solo me quedé
Y fue pura todita tu mentira
Que maldita mala suerte la mía
Que aquel día te encontré
 
Por beber del veneno malevo de tu amor
Yo quedé moribundo y lleno de dolor
Respiré de ese humo amargo de tu adiós
Y desde que tú te fuiste yo solo tengo
 
Tengo la camisa negra
Porque negra tengo el alma
Yo por ti perdí la calma
Y casi pierdo hasta mi cama
 
Cama cama come on baby
Te digo con disimulo
Que tengo la camisa negra
Y debajo tengo el difunto
 
Tengo la camisa negra
Ya tu amor no me interesa
Lo que ayer me supo a gloria
Hoy me sabe a pura
 
Miércoles por la tarde y tú que no llegas
Ni siquiera muestras señas
Y yo con la camisa negra
Y tus maletas en la puerta
 
Mal parece que solo me quedé
Y fue pura todita tu mentira
Que maldita mala suerte la mía
Que aquel día te encontré
 
Por beber del veneno malevo de tu amor
Yo quedé moribundo y lleno de dolor
Respiré de ese humo amargo de tu adiós
Y desde que tú te fuiste yo solo tengo
 
Tengo la camisa negra
Porque negra tengo el alma
Yo por ti perdí la calma
Y casi pierdo hasta mi cama
 
Cama cama come on baby
Te digo con disimulo
Que tengo la camisa negra
Y debajo tengo el difunto
 
Tengo la camisa negra
Porque negra tengo el alma
Yo por ti perdí la calma
Y casi pierdo hasta mi cama
 
Cama cama come on baby
Te digo con disimulo
Que tengo la camisa negra
Y debajo tengo el difunto
 
Vietnamese
Translation

Áo Đen

Tôi mặc một chiếc áo màu đen
Vì hôm nay là tang lễ của cuộc tình mình
Hôm nay ân hận đèn nặng tâm can tôi
Tất cả bởi vì ma thuật của em hết đó
 
Và tôi biết rằng em không còn cần đến tôi nữa
Đó là điều khiến tôi đau đớn nhất
Tôi mặc áo màu đen
Cùng nỗi đau đè nặng tâm can
 
Thật đáng tiếc rằng tôi phải cô đơn một mình
Hoàn toàn chỉ vì sự gian trá của em
Và cũng là nhờ con sao quả tạ chết tiệt
Mà tôi gặp được em ngày hôm đó
 
Nốc cạn thứ chất độc của tình yêu của em
Khiến tôi chết dần chết mòn và đầy đau đớn
Tôi thở vào làn khói chua chát từ lời từ biệt của em
Và từ khi em ra đi tất cả những gì tôi có là
 
Tôi có một chiếc áo màu đen
Vì tôi có một linh hồn tăm tối
Vì em mà tôi đánh mất sự điềm tĩnh
Đánh mất nó ngay trên giường mình
 
Coi nào, coi nào babe
Tôi nói thẳng với em đấy
Tôi mặc áo màu đen là vì
Dưới lớp áo này là một cái xác chết
 
Tôi mặc áo đen
Vì tôi không buồn quan tâm đến tình yêu của em nữa
Thứ hôm qua có mùi vị như vòng hào quang chói lọi
Hôm nay lại có mùi như cứt nguyên chất vậy :)
 
Buổi trưa hôm thứ Tư em không thèm đến
Cũng không để lại một tin nhắn gì
Vậy nên chỉ có tôi đây, với cái áo màu đen
Với đống hành lý của em chất ngoài cửa
 
Thật đáng tiếc rằng tôi phải cô đơn một mình
Hoàn toàn chỉ vì sự gian trá của em
Và cũng là nhờ con sao quả tạ chết tiệt
Mà tôi gặp được em ngày hôm đó
 
Nốc cạn thứ chất độc của tình yêu của em
Khiến tôi chết dần chết mòn và đầy đau đớn
Tôi thở vào làn khói chua chát từ lời từ biệt của em
Và từ khi em ra đi tất cả những gì tôi có là
 
Tôi có một chiếc áo màu đen
Vì tôi có một linh hồn tăm tối
Vì em mà tôi đánh mất sự điềm tĩnh
Đánh mất nó ngay trên giường mình
 
Coi nào, coi nào babe
Tôi nói thẳng với em đấy
Tôi mặc áo màu đen là vì
Dưới lớp áo này là một cái xác chết
 
Tôi có một chiếc áo màu đen
Vì tôi có một linh hồn tăm tối
Vì em mà tôi đánh mất sự điềm tĩnh
Đánh mất nó ngay trên giường mình
 
Coi nào, coi nào babe
Tôi nói thẳng với em đấy
Tôi mặc áo màu đen là vì
Dưới lớp áo này là một cái xác chết
 
Translations of "La camisa negra"
English #1, #2, #3, #4, #5
Czech #1, #2
French #1, #2
Persian #1, #2
Polish #1, #2
Portuguese #1, #2
Romanian #1, #2
Russian #1, #2, #3, #4
Serbian #1, #2
Vietnamese
Comments