Advertisements

La guerra di Piero (Piedmontese translation)

A Guèra di Pidrîn

Ti dreûma starà int'un cänpu al grön
l'i mîja ' röşa, l'i mîja 'l tulipön
ca cürenti da l' unbrîja d'un cavötu
ma ina mêla papavri rôsji
 
Giò prè i spundi d'i mè turèntu
in da gnì giò lüscji argiantài
mîja i cadavrji di suldài
purtà in brascia dla curénta
 
Ti zèva insê, e l'eva d'invèrnu
e cumè i òci vèrs' a l'infèrnu
ti scàpa malingru cuma chi l'a da fèru
e i ventu cilapti 'n facia ' fiòca
 
Fèrmu Pidrîn, fermu d'adèsu
lasa ch'i ventu pàsti un po' dòsu
d'i mòrci in bataglia traspòrtti ' vôşa
chi ca l'i mòrtu l'è sôtu 'na crôşa [1]
 
Ma t'i mîja sintìra e 'l tènpu pasèva
co 'i stagiùgni ca balèva ' java
e ti rivèva ' pasè cunfîn
int' un bel dê al prêumavèra
 
E 'ntän che t' andèva co l'änma sêu ' spàli
t'i vêust' un òmu giò int'a vala
ch'i eva i to istösu pracişu ümoru
ma la divisa d'un òn' culòru
 
Sparji Pidrîn, sparji d'adèsu
e dop' un côlpu, sparji uncô
finchè ti vêudru là cumè mortu
càgi par tèra ' quarcè i so sängu
 
E se mê i sparji in frunta o 'nt'i pîciu
lü 'vrà dumà ' tenpu prè mürì
ma ' tenpu ristaràmi prè şguişì
şguişì i ügi d'un òmu ca mêura
 
E 'ntän ca ti fêji tôt is fira-fura [2]
lü ' girsi, ' vönti, e 'nfîn l'a pagüra
e dòpu ciapà ' so artigliarîa
ma ricänbia mîjti la favurènza
 
Ti cagia par tèra, senz'un lumèntu
e ti nicòrsti in sêul mumèntu
ca l'eva mîja i tenpu asé
par ciamè scüşa prè i to picài
 
Ti cagia par tèra, senz'un lumèntu
e ti nicòrsti in sêul mumèntu
che vêta tòa furnìva cul dê
e non saresti mäj turnà indrê
 
O mè Ninèta, mürì di magiu
a vöji tän, tròpu curàgiu
bèla Ninèta, andè l'infèrnu
i prifirìva andè 'nt'al' invèrnu
 
E 'ntän ch'i grön stèva ' sintìti
int' i mön strangèv' i füşilu
int' a bûca strangèva paròli
tròpu giascià prè şlanguè ' i sô
 
Ti dreûma starà int'un cänpu al grön
l'i mîja ' röşa, l'i mîja 'l tulipön
ca cürenti da l' unbrîja d'un cavötu
ma ina mêla papavri rôsji
 
Submitted by LobolyrixLobolyrix on Mon, 16/01/2017 - 18:47
ItalianItalian

La guerra di Piero

Comments