Advertisements

La guerra di Piero (Swedish translation)

Pärs Krig

Du sover begravd i en veteåker
men inga rosor, inga tulpaner
håller dig likvaka från skuggiga diken
utan tusen röda vallmor.
 
Längs stränderna av min bergström
vill jag, att silverglänsande gäddor flyter
och inte lik av döda soldater
flytande bort med strömen.
 
Så talade du, det var på vintern,
och, som de andra, till helvetet
går du sorgsen och gör din plikt,
vinden spottar dig snö i ansiktet.
 
Stanna, Pär, stanna nu då
låt vinden smeka dig ett ögonblick
av de kampsdöda bär du korset,
de, som gav sitt liv fick ett kors i utbyte.
 
Men du hörde den inte, och tiden gick
med årstiderna i javatakt
och du kom att passera gränsen
på en vacker varm vårdag.
 
Och medan du gick med själen på skuldror
såg du en man längst bort i dalen
som hade densamma humör som du,
men uniformen var av olik färg.
 
Skjut åt honom, Pär! Skjut nu!
Och efter en skott, skjut igen åt honom
till du ser honom blodlös
falla död ned och täcka sin blod.
 
Skjuter jag honom för pannan, åt hjärtat
ska han ha bara tid för att dö
men mig ska tid bli för att se,
för att se ögonen av en man, som dör.
 
Och medan du tar sådan hänsyn till honom,
den vänder sig, ser dig och förskräcks,
då läggar han an med geväret
och viser dig inte likadan artighet.
 
Du föll ned på jorden utan en klagan
och blev varse i ett ögonblick
att du hade inte ganska tid
för att be om förlåtelse för dina synder.
 
Du föll ned på jorden utan en klagan
och blev varse i ett ögonblick
att ditt liv gick till ända den dag
och att du skulle inte komma hem igen.
 
Inga lilla, för att dö i maj månad
behövs man mycket, för mycket mod,
Inga lilla, rakt till helvetet
skulle jag gå hellre på vintern.
 
Och medan vetet lyssnade på dig
hart i händerna höll du ett gevär,
hart i munnen höll du ord som var
för mycket frusna för att smälta i solen.
 
Du sover begravd i en veteåker
men inga rosor, inga tulpaner
håller dig likvaka från skuggiga diken
utan tusen röda vallmor.
 
Submitted by LobolyrixLobolyrix on Mon, 16/01/2017 - 18:24
ItalianItalian

La guerra di Piero

Comments