Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!
  • Pablo Neruda

    La Poesía → Romanian translation

Share
Font size
Original lyrics
Swap languages

La Poesía

Y fue a esa edad... Llegó la poesía
a buscarme. No sé, no sé de dónde
salió, de invierno o río.
No sé cómo ni cuándo,
no, no eran voces, no eran
palabras, ni silencio,
pero desde una calle me llamaba,
desde las ramas de la noche,
de pronto entre los otros,
entre fuegos violentos
o regresando solo,
allí estaba sin rostro
y me tocaba.
 
Yo no sabía qué decir, mi boca
no sabía
nombrar,
mis ojos eran ciegos,
y algo golpeaba en mi alma,
fiebre o alas perdidas,
y me fui haciendo solo,
descifrando
aquella quemadura,
y escribí la primera línea vaga,
vaga, sin cuerpo, pura
tontería,
pura sabiduría
del que no sabe nada,
y vi de pronto
el cielo
desgranado
y abierto,
planetas,
plantaciones palpitantes,
la sombra perforada,
acribillada
por flechas, fuego y flores,
la noche arrolladora, el universo.
 
Y yo, mínimo ser,
ebrio del gran vacío
constelado,
a semejanza, a imagen
del misterio,
me sentí parte pura
del abismo,
rodé con las estrellas,
mi corazón se desató en el viento.
 
(1964)
 
Translation

Poezia

Atunci a fost, în epoca aceea
cînd poezia a venit în căutarea mea...
Nu ştiu, nu ştiu de unde ieşise,
din vreo iarnă, din vreun râu...
Nu ştiu cum, nici cînd,
nu, nu erau voci, nu erau
vorbe, nici tăcere,
dar mă chema dintr-o stradă,
dintre ramuri de noapte,
parcă dintre ceilalţi,
dintre focuri violente,
acolo era, neînfăţişată
şi mă atingea.
Eu nu ştiam ce să zic, gura
nu îmi ştia numi,
ochii îmi erau orbi,
şi ceva mă zguduia în suflet,
febră ori aripi pierdute,
şi treptat m-am făcut singur,
descifrînd arsura
aceea,
şi aşa am scris primul rând vag,
vag, fără corp,
o inepţie pură,
o înţelepciune pură
a neştiutorului,
şi-am văzut curând
cerul
desţelenit
şi deschis,
planete,
plantaţii palpitante,
umbra peforată,
ciuruită
de săgete, foc şi flori,
noaptea inexorabilă, universul.
Iar eu, fiinţa minimă,
ebriu de enormul neant
constelat,
cu imaginea şi
similitudinea misterului,
m-am simţit atunci parte
pură a abisului,
am început să mă rotesc
cu stelele,
iar inima mi s-a dezlegat în vînt.
 
(1964)
 
Translations of "La Poesía"
Romanian tsitpirc
Pablo Neruda: Top 3
Comments
Read about music throughout history