Chinese

Artists who have lyrics in
Artist
Pan Xiuqiong
Evon Low
Cecilia Cheung
Dream Walker
SING (Super Impassioned Net Generation)
Lí yà
Steelo
Double.J
Huei-Ting Chen
Luo Tianyi and Yuezheng Ling
Stream of Praise
Jiro Wang
Tang Gu
Yin San Er
Zhang Bei Xin
Queena Tam
Benny Chan
Karen Kong
Fiona Sit
Vicki Zhao
Liu Zi Ling
FāngQióng
Tan Jun
Zootopia (OST)
Jikejunyi
Chen Keyu
Pan Anbang
Hugo (China)
Yoona
Deng Chao
Jaycee Chan
Wang Liping
Fan Si Wei
TITAN
Zhen Xiuzhen
MissMass
Tipsy Kao
Judy Teng
Soundless Wind Chime (OST)
Bobby Chen
Bernard 森竣
清影軒陽&一葉扁舟
Max Lin
Blue bird flying fish
Da Zhang Wei
Xiǎo hún
Sunya
Tarcy Su
Tiger Wong
P.K. 14
MC Hot Dog
Diana Wang
Joker Xue
ShíTou
Shawn Sung
Yīn quē shī tīng
Rita Maria Carpio
Kewei Tay
Chinese Worship Songs
Zheng Yi
Jonathan Lee
Jeno Liu
Miogo
Cheng Bi
Bravely Advance OST
Mo Siman
Michael Kwan
Susanna Kwan
Gu Cheng
Ken Choi
田一龙
Zhang Weiwei
Edmond Leung
Idol Producer
Dominic Chow
Kylamary
Nico&Kim
Xiao Qian
Zhang Ruo Yun
Soccer Anthems China
Christine Ng
Johnny Yip
Slam Dunk (OST)
Wen Wen
Zhou YiBo
JX3 MMD
ANNA (Taiwan)
Jeanette Wang
宇宙人 COSMOS PEOPLE
Agnes Chiang
The Legend Of Qin OST
Henry Huo
Miu Chu
Li Jian Fu
Chen Xing
Prudence Liew
Wantong MJ116
Xiao Quan
Kwong Cally
曾德洪

Pages