Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Chinese (Classical Chinese)

Artists who have lyrics in
ArtistPopularity
Worship Songs - Various Religions
Teresa Teng
Christian Hymns & Songs
Faye Wong
G.E.M.
Chinese Folk
Buddhist Songs, Chants & Prayers
Non/Disney Fandubs
Tsai Chin
Fong Fei-Fei
Tong Li
Chthonic
Poetry
Kids Learning Tube
American Folk
Li Yugang
Li Jian
Luo Tianyi (Vocaloid)
Bái jū yì
Unknown artist (Chinese)
Roman Tam
Vanessa Jin
Liu Wen-Cheng
Korean Folk
Mǎliè tuō zhǔyì zhě
Karry Wang
The Chairs
Wáng wéi
Li Bai
Li Yuan-Jie
Hail Mary
Lucy
Li Nan
Hwang Jin-Yi
yuan jinquan
Pao Mei-Sheng
Chiang Lei
Sound of the Desert (OST)
Lǐ shāng yǐn
Mo Ming Qi Miao
Lǐ yù (ancient poet)
Michelle Pau
Hwang Hui
Lǐ qīng zhào
Kim Pei Shan
Sū shì
Classic of Poetry
Huang Shifu
Jiang Zemin
Mae-Chang Lee
Fatima Al Qadiri
Esther Ha
Tengre Asasiun
Dicky Cheung
DREAMSPIRIT
Xu Zhimo
Haor Xu
Matteo Ricci
Oak-Bong Lee
Yue Fei
Dù fǔ
Luo Guanzhong
Yuen Ren Chao
Heo Nanseolheon
Ban Mu Sheng Studio
Wang Shaofa
Yi Sun-sin
Sun Yat-sen
Qū Yuán
Lu Xun
Lan aya
Wayne's So Sad
Seung Yi-Gyo
Cao Xueqin
Ganjin Osho
Jim Li
Eileen Huang
Dai Shulun
Chiang Kai-shek
Chen Duxiu
Wēng sēn
Jin Wei Jin_zwei
Zeng Guofan
Shen Yue
Burkit
Huang Zunxian
Mèng hào rán
Liu Bang
Guān pàn pàn
Wang Zhaoshan
Kuo Hao Jun
Cáo zhí
Yang Shen
Wei Zhuang
Dù mù
Cao Cao
Rai San'yō
Ma Zhiyuan
Yi Jehyeon
Sikong Tu

PagesYou can login or register and add your own content in Chinese (Classical Chinese).