Nganasan

Translations to and from
ArtistSongLanguages
SilentRebel83MotherEnglish → Nganasan
Valentina KosterkinaДеркуптиэ нюо бəлы (Derkuptiè nûo bəly)Nganasan → French
Ekaterina KosterkinaКундә нанә люмкүӈанду”? | Kundә nanә lûmkuŋanduɣ?Nganasan → French
Nganasan FolkСитəбы бəлы Халауди" сяӡуты"ə (Sitəby bəly Halaudiɣ sâðutyɣə)Nganasan → Russian
Nganasan FolkСолатӱи" ӈааӈку (ситəбы бəлы) (Solatüiɣ ŋaaŋku (sitəby bəly))Nganasan → Russian
Nganasan FolkТəə чухəгӱəны мунудюə (Təə čuhəgüəny munudûə)Nganasan → Russian
Den'čude MirnykhKәйӈәйся | KәjŋәjsâNganasan → French
Syku JarockajaӇонәнә бәлы | ŋoŋәnә bәlyNganasan → French
Syku JarockajaМәнә тәнә әрәкәрәмәны мәнюнтүм | Mәnә tәnә әrәkәrәmәny mәnûtümNganasan → French