Taiwanese Hokkien

Translations to and from
ArtistSongLanguages
John LegendAll of MeEnglish → Taiwanese Hokkien
EggPlantEgg浪流連 (Long lui lian)Taiwanese Hokkien → English
Jody Chiang家後 (Ke au)Taiwanese Hokkien → English
Crowd Lu魚仔 (He ya)Chinese, Taiwanese Hokkien → English
A Star Is Born (OST)I'll Never Love Again (Extended Version)English → Taiwanese Hokkien
Teresa Teng雨夜花 (Wu yia hue)Taiwanese Hokkien → English
Waa Wei你啊你啊 (Nǐ a nǐ a)Chinese, Taiwanese Hokkien → English
Yeh Chi-Tien愛拼才會赢 (Ai phing tsiah yei yen)Taiwanese Hokkien → English
Teresa Teng望春風 (Bang tshun hong)Taiwanese Hokkien → English
Yeh Chi-Tien故鄉 (Koo hiong)Taiwanese Hokkien → Chinese
Ricky Hsiao阿嬤的話 (A ma e wue)Taiwanese Hokkien → English
Karen Mok爱情 (Ai tsing)Chinese, Taiwanese Hokkien → English
Aoi媠花 (Suí hoe)Taiwanese Hokkien → English
Jody Chiang藝界人生 (Ge kai jin sing)Taiwanese Hokkien → English
Yeh Chi-Tien十五暝的月台 (Tsap goo mi ei guat tai)Taiwanese Hokkien → Chinese
Harlem Yu酒矸倘賣嘸 (Jiu gan tang mai bu)Chinese, Taiwanese Hokkien → English
S.H.E我爱雨夜花 (Wǒ ài Yǔ Yè Huā)Taiwanese Hokkien → Chinese (Classical Chinese)
Chen Lei歡喜就好 (Huann hi tiu ho)Taiwanese Hokkien → English
Crowd Lu明仔載 (Min a tsai)Taiwanese Hokkien → English
Lin Yu Ying愛無解 (Ai bo kai)Taiwanese Hokkien → Chinese
UNDER LOVER癡情玫瑰花 (Tshi tshin mui gui hue)Chinese, Taiwanese Hokkien → English
Chthonic (band)皇軍 (Hong Kun)Taiwanese Hokkien → English
Liu Lingling一人一半感情袜散 (Zi lang zi pan kan tsing mai shawn)Taiwanese Hokkien → English
EggPlantEgg 浪子回頭 (Long ji hue thau)Taiwanese Hokkien → English
Yeh Chi-Tien瓊花 (Khinh hue)Taiwanese Hokkien → Chinese
Collage (Taiwanese)葬予規路火烌猶在 (tsòng hōo kui-lōo hué-hu iû-tsāi)Taiwanese Hokkien → English
Jody Chiang歹逗陣 (Pai dau din)Taiwanese Hokkien → Chinese
Yeh Chi-Tien墓仔埔也敢去 (Bong a poo yia kam khi)Taiwanese Hokkien → Chinese
Kuo Chin-fa燒肉粽 (Sio bah tsang)Taiwanese Hokkien → English
Collage (Taiwanese)萬千花蕊慈母悲哀 (Bān-tshian-hue-luí Tsû-bió pi-ai)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Jay Chou火車叨位去 (Hue tshia do ui khi)Taiwanese Hokkien → English
Andy Lau世界第一等 (Se kai te it tien)Taiwanese Hokkien → English
Fong Fei-Fei補破網 (Poo phua bang)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Hong Bai-Hui阿爸 (A Ba)Taiwanese Hokkien → Chinese
Chen Lei台灣話 (Tâi-uân uē)Taiwanese Hokkien → Chinese
Teresa Teng天黑黑 (Ti O O)Taiwanese Hokkien → English
SodaGreen (Band)無眠 (Bu min)Taiwanese Hokkien → English
Chthonic (band)共和 (Kiong ho)Taiwanese Hokkien → English
Multilingual Fanmade SongsLet It Go (in 42 languages)English, Portuguese, Spanish, Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Malay, Norwegian, Polish, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Chinese (Cantonese), Dutch dialects, Icelandic, Taiwanese Hokkien, Vietnamese → Greek
Jody Chiang炮仔聲 (Phau a siann)Taiwanese Hokkien → English
Lin Yu Ying那奴灣名字 (Na loo uan mia ji)Taiwanese Hokkien → Chinese
World of GamesSans SongEnglish → Taiwanese Hokkien
Yeh Chi-Tien浪子的心情 (Long tsu e sim tsing)Taiwanese Hokkien → English
Leehom Wang你是我心內的一首歌 (Li si gua sim lai ei tsit siu kua)Chinese, Taiwanese Hokkien → English
Crowd Lu港邊男兒 (Kang pian lam ji)Taiwanese Hokkien → Japanese
Jody Chiang當時袂嫁 (Tang si be ke)Taiwanese Hokkien → Chinese
Fong Fei-Fei月夜愁 (Gueh yia tshiu)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Fong Fei-Fei雙雁影 (Siang gan yiann)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Hong Bai-Hui阮的伊 (Guan e yi)Taiwanese Hokkien → Chinese
Hong Bai-Hui愛當香 (Ai tng pang)Taiwanese Hokkien → Chinese
Zheng Zhihua堕落天使 (duò luò tiān shǐ)Chinese, Taiwanese Hokkien → English
Aoi大樹公 (Tōa-chhiū-kong)Taiwanese Hokkien → English
Chthonic (band)破夜斬 (Phua yia tsam)Taiwanese Hokkien → English
Jody Chiang七老八十 (Tshit lau peh tsap)Taiwanese Hokkien → Chinese
Fong Fei-Fei四季紅 (Su kui ang)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Jody Chiang傷心酒店 (Siong sim tsiu tiam)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Jason Wang腳印 (Kioh in)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Chris Hung恰想也是你一人 (Ka siunn yia si li tsit lang)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Michelle Pan純情青春夢 (Sun tsing tshing tshun bang)Taiwanese Hokkien → English
Huang Yee-ling無字的情批 (Bô Jī ê Tsîng-phue)Taiwanese Hokkien → English
Zheng Zhihua大国民 (Dà guómín)Chinese, Taiwanese Hokkien → English
Huang An江湖郎中 (Jiānghú Lángzhōng)Chinese, Chinese (Cantonese), Taiwanese Hokkien → English
Zheng Zhihua面子问题 (miàn zi wèn tí)Chinese, English, Taiwanese Hokkien → English
Aoi青鳥 (Aoi)Taiwanese Hokkien → English
Chthonic (band)殘枝 (Tsan ki)Taiwanese Hokkien → English
Chthonic (band)尼可拉斯 (Ni kho la suh)Taiwanese Hokkien → English
Jody Chiang落雨聲 (Loh hoo siann)Taiwanese Hokkien → Chinese
Jody Chiang繁華攏是夢 (Huan hua long si bang)Taiwanese Hokkien → Chinese
Jody Chiang甲你攬牢牢 (Kah li lam tiau tiau)Taiwanese Hokkien → Chinese
Jody Chiang風吹風吹 (Hong tshue hong tshue)Taiwanese Hokkien → Chinese
Jody Chiang遠走高飛 (Wan tsau ko fue)Taiwanese Hokkien → Chinese
Fong Fei-Fei河邊春夢 (Ho pinn tshun bang)Taiwanese Hokkien → Chinese
A-Mei好膽你就來 (Ho tann li to lai)Taiwanese Hokkien → English
Huang Pin-Yuan白鷺鷥 (Peh linn si)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Roger Wang情義 (Tsing gi)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Nine One One嘻哈庄腳情 (Hi ha tsng kioh tsing)Chinese, Taiwanese Hokkien → English
Salsa Chen傀儡尪仔 (Ka-lé ang-á)Taiwanese Hokkien → English
SilentRebel83MotherEnglish → Taiwanese Hokkien
Joey Chiang露螺 (Lo le)Taiwanese Hokkien → English
Nicky Lee關老爺 (Kwan lo ya)Taiwanese Hokkien → English
Christine Hsu天頂的月娘啊 (Thinn ting e gueh niu ah)Taiwanese Hokkien → English
Collage (Taiwanese)這該死的拘執佮愛 (tse kai-sí ê khu-tsip kah ài)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Lim Ku-teng台北冷清清 (Tai pak ling tshing tshing)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Miya Hsiao紙風箏 (Tsua hong tshue)Taiwanese Hokkien → English
Tong Iok-kun放你去飛 (Pang li khi pue)Taiwanese Hokkien → English
Julie Su 花若離枝 (Hue na li ki)Taiwanese Hokkien → Chinese
Silent HellFight for DreamsChinese, Taiwanese Hokkien → English
Jody Chiang我愛過 (Gua ai kue)Taiwanese Hokkien → Chinese
Fong Fei-Fei鑼聲若響 (Lo siann na hiang)Taiwanese Hokkien → Chinese
Lin Yu Ying心頭恨 (Sim thau hun)Taiwanese Hokkien → Chinese
Chris Hung舊情綿綿 (Ku tsing mi mi)Taiwanese Hokkien → English
Nine One One歪國人 (Wai go lang)Chinese, Taiwanese Hokkien → Filipino/Tagalog
Shen Wen-Cheng心事誰人知 (Sim su tsui lang tsai)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Lamb Music詩篇二十三篇 (shī piān èr shí sān piān)Chinese → Taiwanese Hokkien
Lamb Music我要等候耶和華 (wǒ yào děng hòu yé hé huá)Chinese → Taiwanese Hokkien
Delphine Tsai夢中夢 (Bang tiong bang)Taiwanese Hokkien → English
Chen Lei風真透 (Hong tsin thau)Taiwanese Hokkien → Chinese
Chen Ying-Git海海人生 (Hai hai jin sing)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Jia Zi-Hui講會到做袂到 (Kong e kau tso be kau)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Jason Wang命中注定 (Mia tiong tsu ting)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Chen Lei双双對對 (Siang siang tui tui)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Chris Hung春天哪會這呢寒 (Tshun thinn na e tsit neh kuan)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Ric Jan趁我還會記 (Than gua ya e ki)Taiwanese Hokkien → English
Jenny Huang幸福的船 (Hing hok e tsun)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Sasha Li放阮自由飛 (Pang guan tsu yiu pue)Taiwanese Hokkien, Japanese → Transliteration
Nine One One沒你我沒差 (But li gua but tsha)Chinese, Taiwanese Hokkien → Filipino/Tagalog
Yeh Chi-Tien情淚 (Tsing Lui)Taiwanese Hokkien → English
Jay ChouMine MineChinese, English, Taiwanese Hokkien → English
Chang Hsiu Ching車站 (Tshia-tsām)Taiwanese Hokkien → English
Chen Xiao-Yun愛情恰恰 (Ai tsing cha cha)Taiwanese Hokkien → English
831馬子狗 (mǎ zi gǒu)Chinese, Taiwanese Hokkien → Filipino/Tagalog
Spiral Lover夢色の風船 (Yumeshoku no fūsen)Japanese → Taiwanese Hokkien
Mark Lee少年英雄 (Siàu-liân ing-hiông)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Marvin Valentinラストメッセージ (Last Message)Japanese → Taiwanese Hokkien
Olivia Tsao借問一下 (Chioh-mn̄g--chi̍t-ē)Taiwanese Hokkien → English
Olivia Tsao若是明仔載 (Nā-sī Bîn-á-tsài)Taiwanese Hokkien → English
Danny Shao漂浪的靈魂 (Phiau long e ling hun)Taiwanese Hokkien → English
Miya Hsiao毒藥 (Tok yioh)Taiwanese Hokkien → English
Nine One One妳不愛我 (Li put ai gua)Taiwanese Hokkien → English
Frandé桂花巷 (guì huā xiàng)Taiwanese Hokkien → English
Mayday勇敢 (Yong kam)Taiwanese Hokkien → English

Pages