Taiwanese Hokkien

Translations to and from
ArtistSongLanguages
John LegendAll of MeEnglish → Taiwanese Hokkien
Crowd Lu魚仔 (He ya)Chinese, Taiwanese Hokkien → English
Waa Wei你啊你啊 (Nǐ a nǐ a)Chinese, Taiwanese Hokkien → English
EggPlantEgg浪流連 (Long lui lian)Taiwanese Hokkien → English
Yeh Chi-Tien愛拼才會赢 (Ai phing tsiah yei yen)Taiwanese Hokkien → English
A Star Is Born (OST)I'll Never Love Again (Extended Version)English → Taiwanese Hokkien
Nine One One嘻哈庄腳情 (Hi ha tsng kioh tsing)Chinese, Taiwanese Hokkien → English
EggPlantEgg 浪子回頭 (Long ji hue thau)Taiwanese Hokkien → English
Teresa Teng望春風 (Bang tshun hong)Taiwanese Hokkien → English
Harlem Yu酒矸倘賣嘸 (Jiu gan tang mai bu)Chinese, Taiwanese Hokkien → English
UNDER LOVER癡情玫瑰花 (Tshi tshin mui gui hue)Chinese, Taiwanese Hokkien → English
Collage (Taiwanese)葬予規路火烌猶在 (tsòng hōo kui-lōo hué-hu iû-tsāi)Taiwanese Hokkien → English
Teresa Teng雨夜花 (Wu yia hue)Taiwanese Hokkien → English
Collage (Taiwanese)這該死的拘執佮愛 (tse kai-sí ê khu-tsip kah ài)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Yeh Chi-Tien十五暝的月台 (Tsap goo mi ei guat tai)Taiwanese Hokkien → Chinese
Collage (Taiwanese)萬千花蕊慈母悲哀 (Bān-tshian-hue-luí Tsû-bió pi-ai)Taiwanese Hokkien → English
Karen Mok爱情 (Ai tsing)Chinese, Taiwanese Hokkien → Transliteration
Jody Chiang七老八十 (Tshit lau peh tsap)Taiwanese Hokkien → Chinese
Huang Pin-Yuan白鷺鷥 (Peh linn si)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Jody Chiang我愛過 (Gua ai kue)Taiwanese Hokkien → Chinese
Teresa Teng天黑黑 (Ti O O)Taiwanese Hokkien → English
Yeh Chi-Tien浪子的心情 (Long tsu e sim tsing)Taiwanese Hokkien → English
Jody Chiang當時袂嫁 (Tang si be ke)Taiwanese Hokkien → Chinese
Jody Chiang歹逗陣 (Pai dau din)Taiwanese Hokkien → English
Lin Yu-Ying心頭恨 (Sim thau hun)Taiwanese Hokkien → Chinese
Kuo Chin-fa燒肉粽 (Sio bah tsang)Taiwanese Hokkien → English
Rainbow Chamber Singers祝福Taiwanese Hokkien → English
Jody Chiang家後 (Ke au)Taiwanese Hokkien → Chinese
Jody Chiang藝界人生 (Ge kai jin sing)Taiwanese Hokkien → English
Jody Chiang繁華攏是夢 (Huan hua long si bang)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Chen Lei歡喜就好 (Huann hi tiu ho)Taiwanese Hokkien → English
Ricky Hsiao阿嬤的話 (A ma e wue)Taiwanese Hokkien → English
Jia Zi-Hui情深緣淺 (Tsing tshim yian tshian)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Zheng Zhihua堕落天使 (duò luò tiān shǐ)Chinese, Taiwanese Hokkien → English
Jody Chiang落雨聲 (Loh hoo siann)Taiwanese Hokkien → English
Lin Yu-Ying那奴灣名字 (Na loo uan mia ji)Taiwanese Hokkien → Chinese
Yeh Chi-Tien故鄉 (Koo hiong)Taiwanese Hokkien → Chinese
Hong Bai-Hui阿爸 (A Ba)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Joey Chiang露螺 (Lo le)Taiwanese Hokkien → English
S.H.E我爱雨夜花 (Wǒ ài Yǔ Yè Huā)Taiwanese Hokkien → Chinese (Classical Chinese)
Zheng Zhihua面子问题 (miàn zi wèn tí)Chinese, English, Taiwanese Hokkien → English
Fong Fei-Fei補破網 (Poo phua bang)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Fong Fei-Fei雙雁影 (Siang gan yiann)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Chris Hungㄧ生為你醉 (Yi sing ui li tsui)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Hong Bai-Hui阮的伊 (Guan e yi)Taiwanese Hokkien → Chinese
Chen Lei風真透 (Hong tsin thau)Taiwanese Hokkien → English
Daniel Lo茫茫到深更 (Bang bang kau tshim kenn)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Jay ChouMine MineChinese, English, Taiwanese Hokkien → English
Chen Xiao-Yun愛情恰恰 (Ai tsing cha cha)Taiwanese Hokkien → English
Chthonic (band)皇軍 (Hong Kun)Taiwanese Hokkien → English
Andy Lau世界第一等 (Se kai te it tien)Taiwanese Hokkien → English
Jody Chiang傷心酒店 (Siong sim tsiu tiam)Taiwanese Hokkien → Chinese
Crowd Lu明仔載 (Min a tsai)Taiwanese Hokkien → English
Lin Yu-Ying愛無解 (Ai bo kai)Taiwanese Hokkien → Chinese
Yeh Chi-Tien墓仔埔也敢去 (Bong a poo yia kam khi)Taiwanese Hokkien → English
Jason Wang慣習 (Kuan sip)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Chen Mao-Feng鴛鴦 (Wuan yiunn)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Chris Hung恰想也是你一人 (Ka siunn yia si li tsit lang)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Nicky Lee關老爺 (Kwan lo ya)Taiwanese Hokkien → English
Zheng Zhihua大国民 (Dà guómín)Chinese, Taiwanese Hokkien → English
831馬子狗 (mǎ zi gǒu)Chinese, Taiwanese Hokkien → Filipino/Tagalog
Leehom Wang你是我心內的一首歌 (Li si gua sim lai ei tsit siu kua)Chinese, Taiwanese Hokkien → Arabic
Crowd Lu港邊男兒 (Kang pian lam ji)Taiwanese Hokkien → Japanese
Liu Lingling一人一半感情袜散 (Zi lang zi pan kan tsing mai shawn)Taiwanese Hokkien → English
Fong Fei-Fei河邊春夢 (Ho pinn tshun bang)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Lamb Music詩篇二十三篇 (shī piān èr shí sān piān)Chinese → Taiwanese Hokkien
Jody Chiang風吹風吹 (Hong tshue hong tshue)Taiwanese Hokkien → English
Chen Ying-Git海海人生 (Hai hai jin sing)Taiwanese Hokkien → Chinese
Ric Jan煙花 (Yian hue)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Jason Wang腳印 (Kioh in)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Chang Hsiu Ching車站 (Tshia-tsām)Taiwanese Hokkien → Chinese
Frandé桂花巷 (guì huā xiàng)Taiwanese Hokkien → English
Mayday勇敢 (Yong kam)Taiwanese Hokkien → English
Silent Hell海嘯 (Tsunami)Chinese, Taiwanese Hokkien → English
Jody Chiang遠走高飛 (Wan tsau ko fue)Taiwanese Hokkien → English
A-Mei好膽你就來 (Ho tann li to lai)Taiwanese Hokkien → English
Lin Yu-Ying相思欉 (Siunn si tsang)Taiwanese Hokkien → Chinese
Shen Wen-Cheng心事誰人知 (Sim su tsui lang tsai)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Jia Zi-Hui麥囉嗦 (Mai lo so)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Chris Hung春天哪會這呢寒 (Tshun thinn na e tsit neh kuan)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Michelle Pan純情青春夢 (Sun tsing tshing tshun bang)Taiwanese Hokkien → English
Huang Yee-ling無字的情批 (Bô Jī ê Tsîng-phue)Taiwanese Hokkien → English
SodaGreen (Band)無眠 (Bu min)Taiwanese Hokkien → English
Miya Hsiao紙風箏 (Tsua hong tshue)Taiwanese Hokkien → English
Jay Chou火車叨位去 (Hue tshia do ui khi)Taiwanese Hokkien → Chinese
Jody Chiang甲你攬牢牢 (Kah li lam tiau tiau)Taiwanese Hokkien → English
Jody Chiang炮仔聲 (Phau a siann)Taiwanese Hokkien → English
Chris Hung舊情綿綿 (Ku tsing mi mi)Taiwanese Hokkien → English
Nine One One歪國人 (Wai go lang)Chinese, Taiwanese Hokkien → Filipino/Tagalog
Yeh Chi-Tien瓊花 (Khinh hue)Taiwanese Hokkien → Chinese
Fong Fei-Fei四季紅 (Su kui ang)Taiwanese Hokkien → Transliteration
David Tao望春風 (Bang tshun hong)Chinese, Taiwanese Hokkien → Transliteration
Julie Su 花若離枝 (Hue na li ki)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Chen Lei台灣話 (Tâi-uân uē)Taiwanese Hokkien → Chinese
Roger Wang情義 (Tsing gi)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Chen Lei双双對對 (Siang siang tui tui)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Yuan Xiao-Di嘸通做歹子 (Mn thang tso phainn gann)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Chthonic (band)殘枝 (Tsan ki)Taiwanese Hokkien → English
Lim Ku-teng台北冷清清 (Tai pak ling tshing tshing)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Tong Iok-kun放你去飛 (Pang li khi pue)Taiwanese Hokkien → English
Chthonic (band)共和 (Kiong ho)Taiwanese Hokkien → English
Chthonic (band)破夜斬 (Phua yia tsam)Taiwanese Hokkien → English
Fong Fei-Fei鑼聲若響 (Lo siann na hiang)Taiwanese Hokkien → Chinese
Lin Yu-Ying酒國艷花 (Tsiu kok yan hue)Taiwanese Hokkien → Chinese
Lin Yu-Ying風雨愛情路 (Hong yu ai tsing loo)Taiwanese Hokkien → Chinese
Fong Fei-Fei心酸酸 (Sim sng sng)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Jacky Wu大聲說出心內的話 (Tua siann suat tshut sim lai e ue)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Lamb Music我要等候耶和華 (wǒ yào děng hòu yé hé huá)Chinese → Taiwanese Hokkien
Lamb Music永遠稱頌祢 (yǒng yuǎn chēng sòng mí)Chinese → Taiwanese Hokkien
World of GamesSans SongEnglish → Taiwanese Hokkien
Ric Jan年華 (Nian hua)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Chen Lei約定 (Yiok ting)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Jason Wang命中注定 (Mia tiong tsu ting)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Ric Jan趁我還會記 (Than gua ya e ki)Taiwanese Hokkien → English
Ric Jan人生留聲機 (Jin sing lau siann ki)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Jenny Huang幸福的船 (Hing hok e tsun)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Ric Jan愛沒遺憾 (Ai but wui ham)Taiwanese Hokkien → Transliteration
Sasha Li放阮自由飛 (Pang guan tsu yiu pue)Taiwanese Hokkien, Japanese → Transliteration
Yeh Chi-Tien情淚 (Tsing Lui)Taiwanese Hokkien → English
Salsa Chen傀儡尪仔 (Ka-lé ang-á)Taiwanese Hokkien → English
Spiral Lover夢色の風船 (Yumeshoku no fūsen)Japanese → Taiwanese Hokkien
Christine Hsu天頂的月娘啊 (Thinn ting e gueh niu ah)Taiwanese Hokkien → English
Danny Shao漂浪的靈魂 (Phiau long e ling hun)Taiwanese Hokkien → English
Miya Hsiao毒藥 (Tok yioh)Taiwanese Hokkien → English
Chthonic (band)尼可拉斯 (Ni kho la suh)Taiwanese Hokkien → English
Nine One One妳不愛我 (Li put ai gua)Taiwanese Hokkien → English
Silent HellFight for DreamsChinese, Taiwanese Hokkien → English
Chyi Chin港都夜雨 (Kang too yia yue)Taiwanese Hokkien → English

Pages