Taiwanese Hokkien

Artists who have lyrics in
ArtistPopularity
EggPlantEgg
Jody Chiang
Yeh Chi-Tien
Waa Wei
Teresa Teng
Chris Hung
Hong Bai-Hui
Crowd Lu
Fong Fei-Fei
Huang Fei
Jacky Wu
Karen Mok
Chen Lei
Shen Wen Cheng
Chthonic (band)
Harlem Yu
Nine One One
Michelle Pan
Jay Chou
Julie Su
Lin Yu-Ying
Huang Pin-Yuan
Silent Hell
Chan Ya-Wen
Liu Lingling
David Tao
Andy Lau
Mayday
Leehom Wang
Christine Hsu
A-Mei
Namewee
Cai Qiufeng
Tsai Hsiao-Hu
SodaGreen
Chen Fen-Lan
Ricky Hsiao
Sanpuy Katatepan Mavaliyw
New Formosa Band
Miya Hsiao
Delphine Tsai
Meifen Chen
Wen Xia
Danny Shao
Chyi Chin
Chen Ying-Git
Lim Ku-teng
Tong Iok-kun
DJ Didilong
Bobby Chen
Linn Yann
Mindy Quah
Wu Bai
Jeannie Hsieh
Richie Ren
Frozen (OST)
R-chord
Jia Zi-Hui
Ric Jan
Jason Wang
Roger Wang
Chen Mao-Feng
Yuan Xiao-Di
Chen Yi-Lang
Daniel Lo
Chen Xiao-Yun
Jenny Huang
Chen Bai-Tan
Joey Chiang
Sasha Li
Lim Giong
Hung Yi-Feng
Showlen Maya
Ah Niu
Shang-Jen Chien
Pai Bing-bing
Wu Jin-Huai
Xi Qing