Welsh

Idioms in
IdiomLanguageEquivalentsExplanations
mae hi'n bwrw hen wragedd a ffynWelsh52