Twins (Hong Kong) - Lao Shu Ai Da Mi (老鼠愛大米) (Cantonese Version) (Transliteration)

Chinese

Lao Shu Ai Da Mi (老鼠愛大米) (Cantonese Version)

也許家中的唱機
太多失戀歌播放
令人尋內向
會聽到我感傷
其實並未太淒涼
只因慣了這種傷
徘徊幻覺太多失了方向
 
直到有你這一天
打開我沉悶心窗
在這人來人往交叉點處
找到這目光
是你性格有思想
使我完全地印象
令我看事看穿心中都透視
這交往
 
我愛你 愛著你
就像老鼠愛大米
為你開間咖啡店
一起去眾交心發展
我想你 想著你
不管有多麼的苦
你缺點都變優點
多得你給我改變
惜心一片
 
我愛你 愛著你
就像老鼠愛大米
為你開間咖啡店
一起去眾交心發展
我想你 想著你
不管有多麼的苦
樂意天天見幾見
歡喜你不會宣戰
只此一片
 
Submitted by Kmiltreu on Tue, 13/02/2018 - 21:53
Submitter's comments:
Align paragraphs
Transliteration

Lǎo shǔ ài dà mǐ (lou5 syu2 ngoi3 daai6 mai5)

jaa5 heoi2 gaa1 zung1 dik1 coeng3 gei1
taai3 do1 sat1 lyun2 go1 bo3 fong3
ling6 jan4 cam4 noi6 hoeng3
wui2 ting3 dou3 ngo5 gam2 soeng1
kei4 sat6 bing6 mei6 taai3 cai1 loeng4
zi2 jan1 gwaan3 liu5 ze5 zung2 soeng1
pui4 wui4 waan6 gok3 taai3 do1 sat1 liu5 fong1 hoeng3
 
zik6 dou3 jau5 nei5 ze5 jat1 tin1
daa2 hoi1 ngo5 cam4 mun6 sam1 coeng1
zoi6 ze5 jan4 loi4 jan4 wong5 gaau1 caa1 dim2 cyu3
zaau2 dou3 ze5 muk6 gwong1
si6 nei5 sing3 gaak3 jau5 si1 soeng2
sai2 ngo5 jyun4 cyun4 dei6 jan3 zoeng6
ling6 ngo5 hon3 si6 hon3 cyun1 sam1 zung1 dou1 tau3 si6
ze5 gaau1 wong5
 
wǒ ài nǐ ài zhe nǐ
jiù xiàng lǎo shǔ ài dà mǐ
wai4 nei5 hoi1 gaan1 gaa1 fe1 dim3
jat1 hei2 heoi3 zung3 gaau1 sam1 faat3 zin2
wǒ xiǎng nǐ xiǎng zhe nǐ
bù guǎn yǒu duō me de kǔ
nei5 kyut3 dim2 dou1 bin3 jau1 dim2
do1 dak1 nei5 kap1 ngo5 goi2 bin3
sik1 sam1 jat1 pin3
 
wǒ ài nǐ ài zhe nǐ
jiù xiàng lǎo shǔ ài dà mǐ
wai4 nei5 hoi1 gaan1 gaa1 fe1 dim3
jat1 hei2 heoi3 zung3 gaau1 sam1 faat3 zin2
wǒ xiǎng nǐ xiǎng zhe nǐ
bù guǎn yǒu duō me de kǔ
lok6 ji3 tin1 tin1 gin3 gei2 gin3
fun1 hei2 nei5 bat1 wui2 syun1 zin3
zi2 ci2 jat1 pin3
 
Submitted by Kmiltreu on Tue, 13/02/2018 - 21:58
Author's comments:

Parts of the song are in Mandarin; I have transliterated those parts as such.

See also
Comments