Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!
  • Latvian Folk

    Ziedēja rozes, ziedēja neļķes

Share
Font size
Original lyrics

Ziedēja rozes, ziedēja neļķes lyrics

Ziedēja rozes, ziedēja neļķes,
Ziedēja neaizmirstules,
Un tādēļ saucu es:
 
[Piedz.]
Skaista ir jaunība,
Skaista ir jaunība,
Tā nenāks vairs.
Tā nenāks, nenāks vairs,
Tā neatgriezīsies,
Skaista ir jaunība,
Tā nenāks vairs.
 
Bij' man reiz muižiņa,
Ar astoņpadsmit laukiem,
Un par šiem lauciņiem
Man bij' liels prieks.
Un tādēļ saucu es...
 
[Piedz.]
 
Bij' man reiz vīna koks
Ar astoņpadsmit zariem;
Un no šiem zariņiem
Man tecēj' vīns.
Un tādēļ saucu es...
 
[Piedz.]
 
Bij' man reiz meitene
Ar astoņpadsmit gadiem,
Un par šiem gadiņiem,
Man bij' liels prieks.
Un tādēļ saucu es...
 
[Piedz.]
 
Novīta rozes, novīta neļķes,
Atstāja mani meitene…
Un tomēr saucu es...
 
[Piedz.]
 

 

Translations of "Ziedēja rozes, ..."
Latvian Folk: Top 3
Comments