Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Lava (Czech translation)

English
English
A A

Lava

A long, long time ago there was a volcano
living all alone in the middle of the sea
He sat high above his bed watching all the couples play
And wishing that he had someone, too.
 
And from his lava came this song of hope that he sang
out loud everyday for years and years.
 
Chorus
I have a dream I hope will come true
That you're here with me and I'm here with you
I wish that the earth, sea, the sky up above
will send me someone to lava.
 
Years of singing all alone turned his lava into stone
until he was on the brink of extinction
But little did he know that living in the sea below
another volcano was listening to his song.
 
Everyday she heard his tune her lava grew and grew
because she believed his song was meant for her
Now she was so ready to meet him above the sea
As he sang his song of hope for the last time.
 
Chorus
 
Rising from the sea below stood a lovely volcano
Looking all around but she could not see him
He tried to sing to let her know that she was not there alone
But with no lava, his song was all gone
He filled the sea with his tears and watched his dreams disappear
As she remembered what his song meant to her.
 
Chorus
 
Oh they were so happy to finally meet above the sea
All together now their lava grew and grew
No longer are they all alone, with aloha as their new home
And when you visit them this is what they sing.
 
I have a dream I hope will come true
That you'll grow old with me and I'll grow old with you
We thank the earth, sea, the sky, we thank too.
 
I lava you
I lava you
I lava you.
 
  • lava:

    In this song, 'Lava' means 'love'. This is because the pronunciation is similar and more poetic.

Submitted by SilentRebel83SilentRebel83 on 2015-01-28
Last edited by SilentRebel83SilentRebel83 on 2015-06-26
Czech translationCzech
Align paragraphs

Láva

Bylo nebylo, žil jednou jeden vulkán a byl uprostřed moře úplně sám
Seděl vysoko nad svými lávovými polštáři a sledoval všechny ty dvojice, jak si hrají
A přál si taky někoho mít.
 
A z jeho planoucí lásky vzešla tahle píseň plná naděje,
kterou po celé roky zpíval den co den z plných plic.
 
Refrén:
Mám sen, co doufám, že se splní
Sen, že jsi tu se mnou a já s tebou
Přeji si, aby mi země, voda, nebe nade mnou poslaly někoho, pro koho zahořím.
 
Za ty roky, co zpíval sám, se jeho láva proměnila v kámen,
až se nakonec ocitl na pokraji vyhasnutí
Nevěděl totiž, že dole v moři žila druhá sopka
a naslouchala jeho písni.
 
Každý den, když zaslechla jeho melodii, zahořela o něco víc,
protože věřila, že jeho píseň je určena jí
Byla zrovna připravená setkat se s ním nad hladinou,
Když svou píseň plnou naděje zpíval naposled.
 
Refrén:
 
Z moře dole vystoupila krásná sopka
Rozhlížela se všude kolem, ale nemohla vulkána najít
Pokusil se jí zazpívat a dát jí vědět, že tam není sama
Ale bez lávy nebyla ani píseň
Naplnil moře slzami a díval se, jak jeho sny mizí
Ale ona si vzpomněla, co pro ni jeho píseň znamená
 
Refrén:
 
Ach, byli tak šťastní, když se konečně setkali nad hladinou
Když teď byli spolu, jejich láska hořela silněji a silněji
Už nejsou osamělí a ostrov Aloha je jejich novým domovem
A když je navštívíte, zazpívají vám:
 
Mám sen, co doufám, že se splní
Že se mnou zestárneš a já zestárnu s tebou
Děkujeme zemi, moři, nebi také.
 
Hořím láskou k tobě.
Hořím láskou k tobě.
Hořím láskou k tobě.
 
Thanks!

Díky za přečtení! Pokud neuvádím jiného autora, je překlad můj a můžete ho volně šířit a upravovat.

Thanks for reading! Unless stated otherwise, this translation was made by me and may be reposted and edited freely.

Submitted by FrogFrog on 2021-01-12
Comments
Read about music throughout history