leka med elden

Submitted by Loot on 30.11.2017

leka med elden (Swedish) — To put yourself at risk unnecessarily. Literally means the same as the English "to play with fire", but in the explanations for that idiom it seems to be implied that it's inevitable for things to go wrong. Instead, I would say that, the way it's used in speech, if you "leker med elden" the odds are definitely not in your favor, but you might still be extremely lucky and get away without a scratch.

English, explained by Loot on Thu, 30/11/2017 - 08:30

leka med elden — mit dem Feuer spielen (sein Glück herausfordern)

German, explained by SaintMark on Thu, 30/11/2017 - 09:19

leka med elden — Att utsätta sig själv för onödig risk. Betyder bokstavligen detsamma som det engelska "to play with fire", men i förklaringarna till det idiomatiska uttrycket verkar det antydas att det är oundvikligt att saker går fel. Jag skulle snarare säga att, som det vanligtvis används, innebär att "leka med elden" att du har oddsen emot dig, men att du ändå kan ha extrem tur och undkomma utan en skråma (bokstavligt eller bildligt).

Swedish, explained by Loot on Mon, 11/12/2017 - 10:07

leka med elden — Gereksiz yere tehlikeye atlamak

Turkish, explained by Çağdaş Karateke on Sun, 25/03/2018 - 14:50

"leka med elden" in lyrics

Vilse i ditt sinne
Mitt i natten
Det finns ingen annanstans att gömma sig
Att leka med elden bränner min verklighet

När du drömmer

Haken - Det inre ögat

Jag kan inte neka till att det är det jag vill ha

Besatthet kräver lite fara,
Som att leka med elden
Jag inte neka till att jag behöver det

Elena Paparizou - Mitt hjärta