Less Than a Pearl (Hawaiian translation)

Advertisements
Hawaiian translation

Hapaiki Kēia Mamua o Kamomi

[Aaa...]
Mai laila ka pō...
Kau ka lā...
Mai laila ka pō...
Ka Honua a kākou...
 
Nā hua ʻōlelo... [mmm...]
Lana hele mamao loa. [mmm...]
Nā hua ʻōlelo... [mmm...]
Huaka'i... [mmm...]
E loa'a kēlā mau... [mmm...]
E ana ho'olono. [aaa...]
 
Kailaa...
Kailaa...
Kailaa...
Kailaa...
 
Kapaiki kēia mamua o kamomi [mmm...]
I loko ke kaihōkū, [mmm...]
Ka 'āina liloloa a kākou [mmm...]
I loko ke aka. [mmm...]
'Oia paha a lilo nā hua ʻōlelo o kākou. [mmm...]
'Āpaha nā hua ʻōlelo a kākou -- 'a'ole loa'a ke kahi. [aaa...]
 
Kailaa...
Kailaa...
Kailaa...
Kailaa...
Kailaa...
Kailaa...
Kailaa...
Kailaa...
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Thu, 31/12/2015 - 12:24
Author's comments:

based off Roma Ryan's English translation.

Loxian

Less Than a Pearl

Comments
Miley_Lovato    Thu, 19/07/2018 - 08:14

The source lyrics have been updated. Please review your translation.