Kelly Clarkson - Let Me Down (Hebrew translation)

Hebrew translation

לאכזב אותי

אני חושבת שאולי אני מגדת עתידות
אני קוראת את הפנים שלך כמו מכתב פתוח
הדבר המצחיק ב"לנצח"
זה שהוא מגיע עם צד של "לעולם לא"
 
אני לא יכולה לקנות את מה שאתה מוכר
ולא, זה לא שאני לא רוצה את זה
תאמין לי הייתי שמחה לעצום את העיניים, להינות מהנסיעה
אבל אתה מסריח מהססנות ואני...
אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת,
אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת,
 
(פזמון)
אתה רק הולך לאכזב אותי
כשזה באמת נחשב, אתה תספור לאחור
אתה רק הולך להוציא אותי החוצה
כשאני אבער, אתה תישרף
אתה רק הולך לגרום לי להרגיש כל כך משוגעת
בדיוק כשאני אחשוב שאנחנו נוכל להיות משהו
אתה תלך ותאכזב אותי, תאכזב אותי
 
ואני חכמה מדיי מכדי לאפשר לך להיכנס לכאן
אבל אני פשוט טיפשה מספיק כדי להישאר
אני רוצה לחשוב שאתה תהיה שונה
מראות עכורות הן כל כך חכמות
בחרתי אותו והדברים השתבשו כל כך
אז מה שאתה אומר לא באמת קרה
השתוקקתי לפקוח את עיניי
לראות אותך מנסה במקום תמיד לעזוב אותי בחוץ להתייבש
 
(פזמון)
 
אני צריכה שתהיה שם כשאתה אומר שתהיה
אכפת לי יותר מדיי ולך לא אכפת מספיק כדי לעזוב
אני רוצה מקום כלשהו להניח את ראשי בלי לדאוג
זה לא הוגן, זה לא הוגן, זה לא הוגן, זה לא הוגן
זה לא הוגן בשבילי, כי אני יודעת, אני יודעת
 
(פזמון (X2) )
 
Submitted by moranmta on Mon, 09/01/2012 - 10:32
Added in reply to request by boracasli
English

Let Me Down

Please help to translate "Let Me Down"
Kelly Clarkson: Top 3
See also
Comments