L.E.V.O.N (English translation)

Advertisements
Armenian

L.E.V.O.N

Ինձ ճանաչում են ու ժպտում, երբ տեսնում են
Բառերը իմ երգի հիշում անգիր
Ինձ հետ բոլորը նկարվում կամ խոսում են
Անունն է իմ դարձել երգի հոմանիշ
Պարում ես ու պարը տանում
Ա քեզնից էն ամենը, ինչ պետք չի
Մնում ա քեզ հետ սերդ բարի
 
Պարում եմ մենակ կամ բոլորով
Անում եմ շարժումը իմ դես ու դեն
Ուզում են արագ, իմ տեմպերով
Ինձ ասում են L.E.V.O.N.
 
Երբ կգնամ, հետ եմ գալու,
Հետ եմ գալու հաստատ EVN,
Անունս հիշեք, գնում ենք պարելու,
Ինձ ասում են L.E.V.O.N. eh eh eh eh (Hey oh)
 
L.E.V.O.N. eh eh eh eh
L.E.V.O.N. eh eh eh eh (Hey oh)
L.E.V.O.N. eh eh eh eh
L.E.V.O.N. (N, N)
 
Իմ երգը միշտ փոխում ա տրամադրությունը
Ու ակամա սկսում են հետս շարժվել
Մի քիչ հետո, երբ տաքանում ա արյունը
Սկսում են հավասար ինձ երգել
 
Պարում ես ու պարը տանում
Ա քեզնից էն ամենը, ինչ պետք չի
Մնում ա քեզ հետ սերդ բարի
 
Պարում եմ մենակ կամ բոլորով
Անում եմ շարժումը իմ դես ու դեն
Ուզում են արագ, իմ տեմպերով
Ինձ ասում են L.E.V.O.N.
 
Երբ կգնամ, հետ եմ գալու
Հետ եմ գալու հաստատ EVN
Անունս հիշեք, գնում ենք պարելու
Ինձ ասում են L.E.V.O.N. eh eh eh eh (Hey oh)
 
L.E.V.O.N. eh eh eh eh
L.E.V.O.N. eh eh eh eh (Hey oh)
L.E.V.O.N. eh eh eh eh
L.E.V.O.N. eh eh eh eh
 
Երգը իմ սիրտն ա, պարը իմ հոգին
Կիսում եմ այն ձեզ հետ ես անխտիր
Ամեն մի բառն ու տակտը ձեզ նվեր
Երգում ենք միասին
 
Պարում եմ մենակ կամ բոլորով
Անում եմ շարժումը իմ դես ու դեն
Ուզում են արագ, իմ տեմպերով
Ինձ ասում են L.E.V.O.N.
 
Երբ կգնամ, հետ եմ գալու
Հետ եմ գալու հաստատ EVN
Անունս հիշեք, գնում ենք պարելու
Ինձ ասում են L.E.V.O.N. eh eh eh eh (Hey oh)
 
L.E.V.O.N. eh eh eh eh
L.E.V.O.N. eh eh eh eh (Hey oh)
L.E.V.O.N. eh eh eh eh
L.E.V.O.N. eh eh eh eh
 
Submitted by Espanjalainen on Mon, 24/09/2018 - 10:50
Last edited by Effily on Mon, 24/09/2018 - 11:07
Submitter's comments:
Align paragraphs
English translation

L.E.V.O.N

They recognize me and smile when they see me
They remember my song’s lyrics by heart
Everybody takes photos with me or speaks with me
My name has become synonymous with this song
You are dancing, and the dance takes from you everything that you don’t need
But your kind love stays with you
 
They dance alone or with everyone
Doing my dance moves
From side to another side, they want to dance fast at my pace
They know me as L.E.V.O.N
 
Wherever I go
I will definitely come back back to YVN (Yerevan)
Remember my name , we are going to dance
They know me as L.E.V.O.N eh eh eh eh (Hey oh)
 
L.E.V.O.N. eh eh eh eh
L.E.V.O.N. eh eh eh eh (Hey oh)
L.E.V.O.N. eh eh eh eh
L.E.V.O.N. (N, N)
 
My song always changes their mood
And they automatically start dancing with me
A little later, when the blood heats
They continue singing along with me
 
You are dancing, and the dance takes from you everything that you don’t need
But your kind love stays with you
 
They dance alone or with everyone
Doing my dance moves
From side to another side, they want to dance fast at my pace
They know me as L.E.V.O.N
 
Wherever I go
I will definitely come back back to YVN (Yerevan)
Remember my name , we are going to dance
They know me as L.E.V.O.N eh eh eh eh (Hey oh)
 
L.E.V.O.N. eh eh eh eh
L.E.V.O.N. eh eh eh eh (Hey oh)
L.E.V.O.N. eh eh eh eh
L.E.V.O.N. eh eh eh eh
 
The song is my heart, and my dance is my soul
I share it with you without hesitation
I dedicate to you my song’s every word and tact
Let’s sing together
 
They dance alone or with everyone
Doing my dance moves
From side to another side, they want to dance fast at my pace
They know me as L.E.V.O.N
 
Wherever I go
I will definitely come back back to YVN (Yerevan)
Remember my name , we are going to dance
They know me as L.E.V.O.N eh eh eh eh (Hey oh)
 
L.E.V.O.N. eh eh eh eh
L.E.V.O.N. eh eh eh eh (Hey oh)
L.E.V.O.N. eh eh eh eh
L.E.V.O.N. eh eh eh eh
 
Submitted by Ada Yavuz on Thu, 18/10/2018 - 04:36
Added in reply to request by Sanderijn
Author's comments:

Բարեւներ Թուրքիայից!

The translation was a mixture of an Armenians translation (since I do not know Armenian) and some Google Translate. I would love to see some suggestions from Armenians.

Comments