Advertisements

Li Yu - 虞美人·春花秋月何时了 (Yú měirén·chūnhuā qiūyuè hé shíliǎo)

  • Artist: Li Yu ( 李煜)
  • Translations: English
Chinese/Romanization
A A

虞美人·春花秋月何时了 (Yú měirén·chūnhuā qiūyuè hé shíliǎo)

春花秋月何时了?
往事知多少。
小楼昨夜又东风,
故国不堪回首月明中。
 
雕栏玉砌应犹在,
只是朱颜改。
问君能有几多愁?
恰似一江春水向东流。
 
Submitted by Туна ЧеневскаяТуна Ченевская on Sat, 22/06/2019 - 10:08
Thanks!

 

Video
Translations of "虞美人·春花秋月何时了 (Yú ..."
Comments
Advertisements
Read about music throughout history