Advertisements

Lili Marleen (English translation)

Polish
A A

Lili Marleen

Światło mrok rozgarnia,
bo u koszar bram,
pali się latarnia,
którą dobrze znam.
Zobaczyć ciebie w wieczór ten,
w jej blasku chcę.
Lili Marleen.
Tak chcę, Lili Marleen.
Tak chcę, Lili Marleen.
 
Zbliżasz się i oto
wśród latarni lśnień,
cienie dwa się splotą
w jeden wspólny cień.
Niech wszyscy ujrzą obraz ten,
mój cień i twój.
Lili Marleen.
I twój, Lili Marleen.
I twój, Lili Marleen.
 
Słyszę twoje kroki,
a złociste skry,
twarz twą rzeźbią w mroku,
ból sprawiają mi.
Kto będzie z tobą w wieczór ten?
I noc po świt?
Lili Marleen.
Po świt, Lili Marleen.
Po świt, Lili Marleen.
 
Lecz gdy w otchłań runę,
mocno wierzę że
jeden pocałunek
twój ocali mnie.
Znów będziesz ze mną w wieczór ten
i noc po świt.
Lili Marleen.
Po świt, Lili Marleen.
Po świt, Lili Marleen.
 
Submitted by Tekatka191Tekatka191 on Sun, 27/09/2020 - 17:07
English translationEnglish
Align paragraphs

Lili Marleen.

The light shines through the dark
because at the gates barracks,
a lantern is burning,
which I know well.
I want to see you this evening
in its radiance.
Lili Marleen.
I want it so, Lili Marleen.
I want it so, Lili Marleen.
 
You are coming
and the two shadows
intertwine into one common shadow
among shining of the beacons.
Let everyone see this image,
my shadow and yours.
Lili Marleen.
And yours, Lili Marleen.
And yours, Lili Marleen.
 
I hear your steps
and golden sparks
carve your face in darkness,
they hurt me.
Who will be with you this evening?
And night until dawn?
Lili Marleen.
until dawn Lili Marleen.
until dawn Lili Marleen.
 
But when I fall into the abyss,
I firmly believe that
one yours kiss
will save me.
You will be with me again this evening
and night until dawn.
until dawn Lili Marleen.
until dawn Lili Marleen.
 
Thanks!
Submitted by Tekatka191Tekatka191 on Sun, 27/09/2020 - 21:09
Advertisements
Comments
Read about music throughout history