Lilit Hovhannisyan lyrics

Lilit Hovhannisyan
LyricsTranslationsRequests
Armenian Girl (Հայկական Ախծիկ)EnglishArmenian
Russian
DreamArmenianEnglish
Transliteration
Russian
Ավիրէլ Էս (Avirel Es)ArmenianEnglish
Greek
Russian
Transliteration
Բալկանի Յերկ (Balkan Song)ArmenianAzerbaijani
English
Russian
Transliteration #1 #2
Գնչու (Gnchu)ArmenianEnglish
Russian
Transliteration
Դե էլ Մի (De El MI)ArmenianEnglish #1 #2
Russian
Transliteration
Ելի Լիլիթ (Eli Lilit)ArmenianEnglish
Transliteration
Russian
Ես Եմ հորինել (Yes Em Horinel)ArmenianArabic
English
Greek
Russian
Transliteration #1 #2
Թե Աղջիկ Լինեիր (Te Axchik Lineir)Armenian
Թե աղջիկ լինեիր
English #1 #2
Russian
Transliteration
Թշնամուս Չեմ Ծանկանա (Tshnamus Chem Tsankana)ArmenianEnglish
Belarusian
Greek
Russian
Իմ Բաժին Ւերը (Im Bajhin Sere)ArmenianEnglish
Transliteration
Russian
Իմ Սրտին Ասա (Im Srtin Asa)ArmenianAzerbaijani
English #1 #2
Greek
Russian
Transliteration
Turkish
Persian
Ինձ Չսպանես (Indz Chspanes)ArmenianEnglish
Greek
Russian
Transliteration
Ինչու Եմ Կեզ Սիրում (Inchu Em Kez Sirum)ArmenianEnglish
Transliteration
Russian
հին ճանապարհով (Hin Chanaparhov)ArmenianEnglish
Transliteration
Russian
Մեղավոր (Meghavor)ArmenianEnglish
Transliteration
Russian
Յերես Ճտեքես (Yeres Chteqes)ArmenianEnglish
Transliteration
Russian
Շատախոս Անձրև (Shatakhos Andzrev)ArmenianEnglish #1 #2
Transliteration
Arabic
Russian
Տու Տու Տու (Too Too Too)ArmenianEnglish
Russian
Րեկվիեմ (Requiem)ArmenianEnglish
French
Transliteration
Russian
Քամի (Qami)ArmenianEnglish
Russian
Transliteration
Քեզ Մի Որ թողեցի (Kez Mi Or Toghetsi)ArmenianEnglish #1 #2
Transliteration
Russian
Comments
Jewish.princess07Jewish.princess07    Wed, 12/06/2013 - 10:33

Hi hun can you please translate Lilit Hovhannisyan - Qez mi or toxeci
thank you Regular smile

EnjovherEnjovher    Mon, 23/04/2018 - 06:52

Done! Title changed!

EnjovherEnjovher    Thu, 26/04/2018 - 07:07

I'd overlooked it. Sorry.
All done!

EnjovherEnjovher    Fri, 27/04/2018 - 05:58

Done! Picture updated.

EnjovherEnjovher    Sun, 20/05/2018 - 04:25

Done! Folk genre added.

Read about music throughout history