Advertisements

The Lion King (OST) - Be prepared (Nogai)

Nogai/Transliteration
A A

Be prepared (Nogai)

Дура!
 
Симба з на з и легендэй!
Ашкондей болабы и а щыцы
Биз боаэм задес йок кендэй!
Инд э гткс а эзаз оланыз
Йашан кормаки октгекзыс
Блай атыэрсазд клвркыл
Патша июраыз йоскендэз
Йоныкдэт узгек олармыз
 
Aза узге юрабэз
Иныбез йолга олармыз
Арка онгендэй ашaеды
Улармышизкеонады?
Наметизатaйтадэ!
 
Наметизатaйтадэ!
Ук лак банадэ и тезетайтадэ
Саунэшаумыназ
Йолыбатыша ты ю маз
Эзуваз!
 
Патша и моpaмыз юлабыз
Йашаул бигы алармэ
 
Ины гуанхы тулермабыз
Бины белюрма олярге
Менбен масалюр каляхзыз
Менбесез беро келеге!
 
Ар масындуны булеме
Йолберкарубэ караш
Мен кер бархабэ
Эн йол берхекабэ
Эн эгюблермуза тай э!
Ан лай дэ калеме
Сау ха ле булеме лай э
 
Ын шлай думы келерме рeкбек!
Бекерек! (x2)
 
Thanks!
thanked 3 times
Submitted by mathewleong1110mathewleong1110 on Sun, 27/09/2020 - 21:00
Added in reply to request by IceyIcey

 

Comments
Read about music throughout history