Advertisements

Liron Lev - תיקון כללי (Tikun Klali)

Hebrew
A A

תיקון כללי

לא אתחבא מפניך
הנה באתי ישיר
אין לי מה להסתיר
כן, אתה כבר מכיר אותי
חטאים לא עלינו
מציפים את העיר
כבר לא נשאר לי אוויר
כן, אתה כבר מכיר אותי
 
וגם הנבואות השחורות
לא הצליחו לשנות
את ליבי האמיתי
אתה כבר מכיר אותי
 
בין צדיקים וקדושים
בין חכמים וטיפשים
אלי, אלי, התשמע קולי?
בין העשרים לשלושים
בין הקלים לקשים
אלי, אלי, תשמע קולי
זמן לתיקון כללי
 
היום לא באתי לכעוס
רק באתי לשיר
לברך, להוקיר
כן, אתה כבר מכיר אותי
 
בירידות המפחידות
כשהרגליים רועדות
אתה תמיד הולך איתי
אתה כבר מכיר אותי
 
בין צדיקים וקדושים
בין חכמים וטיפשים
אלי, אלי, התשמע קולי?
בין העשרים לשלושים
בין הקלים לקשים
אלי, אלי, תשמע קולי
זמן לתיקון כללי
 
נגמרו התירוצים
אתה שולח בי חיצים
אני מוכן להסתער
אתה לא תכיר אותי!
 
בין צדיקים וקדושים
בין חכמים וטיפשים
אלי, אלי, התשמע קולי?
בין העשרים לשלושים
בין הקלים לקשים
אלי, אלי, תשמע קולי
זמן לתיקון כללי
 
תשמע קולי
זמן לתיקון כללי
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by Thomas222Thomas222 on Sat, 09/05/2020 - 17:49

 

Translations of "תיקון כללי (Tikun ..."
Liron Lev: Top 3
Comments
Read about music throughout history